Gemeenteraadslid Geert Deroose van N-VA vroeg in de gemeenteraad van dinsdag naar de voortgang van de werken. Hij wilde ook weten welke maatregelen de stad en Aquafin nemen om de werken in de Zuiderlaan aan het Regenboogstadion op een succesvolle manier af te ronden.
...

Gemeenteraadslid Geert Deroose van N-VA vroeg in de gemeenteraad van dinsdag naar de voortgang van de werken. Hij wilde ook weten welke maatregelen de stad en Aquafin nemen om de werken in de Zuiderlaan aan het Regenboogstadion op een succesvolle manier af te ronden."Werf en site liggen op een niet zo stabiele ondergrond", aldus Geert Deroose. "Dat weet iedereen die vertrouwd is met het Regenboogstadion, de Verbindigsweg en omgeving. Ooit had je daar een grote vuilnisbelt. En daarbij is het ook nog eens moerassige grond. Dat alles maakt het noodzakelijk dat je bij gelijk welke werken, inclusief bouwwerken, rekening moet houden met goede ondersteuning en stabiliteit. In het geval van de huidige werken is dat onvoldoende gebeurd. Vandaar ook de vraag van N-VA hoe Waregem dit probleem zal aanpakken. In de vergadering van de commissie vorige week, was al duidelijk dat het schepencollege naar oplossingen had gezocht en dat die er nu al zijn. Wel is het zo dat de rioleringswerken, ook de extra opdrachten voor stabiliteit, door de stad moeten betaald. Hoeveel? Dat is nog niet bekend omdat alles nog eens herberekend wordt."Schepen van Openbare Werken Philip Himpe verduidelijkt nog dat dankzij de inbreng van houten palen die om de zestig centimeter in de grond worden verankerd, het probleem wordt opgelost. "We werken daarvoor samen met Aquafin, omdat het ook over de aanleg van nieuwe riolen plus collectoren gaat", aldus Philip Himpe. "Die wou zeker niet het risico aangaan dat er door toekomstige grondverzakkingen het hele werk moet overgedaan worden. Vandaar de beslissing om zo diep mogelijk palen in te brengen, tot op de vaste grond. Dit systeem verzekert stabiliteit. Op deze verstevigde basis zal de aannemer dan de rioolbuizen inbrengen, waarna er beton komt en alles wat nodig is om er een nieuw wegdek van te maken. Door de opschorting van de werken is er nu wat vertraging. En je hebt natuurlijk ook nog de bouwvakantie. Maar de werken zullen in elk geval in de loop van dit najaar afgerond zijn. Extra kostprijs? Dat weten we nog niet. Dat is voor straks. Het belangrijkste is dat wij door deze noodzakelijk ingreep zorgen dat het systeem zeker goed is voor enkele generaties na ons. Over de voortgang van de werken kan iedereen alles volgen op de site van de stad en op die van Aquafin."Volgens de planning heeft de aannemer, die begin april van dit jaar de werken startte, zo'n acht maanden nodig voor de aanleg van een dubbele riolering vanaf de rotonde aan de Verbindingsweg tot over het kruispunt met de Meersstraat. Tijdens die periode zijn er omleidingen voor het verkeer. Maar een van de ingangen tot Waregem Expo en de parking blijven uiteraard open. Directeur Chris Baert zegt dat alles vlot verloopt. In de expohal zelf zijn er intussen al een tijd lang zelf werken bezig voor de bouw van een binnenverdieping."Van de werken in de Zuiderlaan hebben wij geen last", meent Chris Baert. "Iedereen kan vlot de parking op en af. En wie in de hal wil zijn, ondervindt geen enkel probleem. Zelf beginnen we over enkele weken weer met het nieuwe seizoen in de hal. Dat wil zeggen dat de binnenwerken tegen dan af moeten zijn. Voorafgaand heeft de aannemer ook ondergrondse versteviging moeten aanbrengen: betonnen structuren die tot op de vaste bodem werden verankerd, waarop de verdieping wordt opgetrokken. Rest dan nog een deel van de hal zelf waar er straks gelijkaardige werken nodig zijn. Dat is voor binnen afzienbare tijd. Eerst nu zorgen dat de verdieping af is, want begin augustus hebben we W-Fest. En daarop volgen dan nog verschillende andere activiteiten, zoals de Waregem Koersefeesten." (Jan Decock)