Vervoerregio Westhoek keurt nieuwe vervoerplan definitief goed

Er werd een dragend netwerk van buslijnen uitgetekend om een regelmatige, stabiele verbinding mogelijk te maken tussen de grotere steden in de regio en de rand.© MVO
Er werd een dragend netwerk van buslijnen uitgetekend om een regelmatige, stabiele verbinding mogelijk te maken tussen de grotere steden in de regio en de rand.© MVO
Redactie KW

Alle gemeenten die deel uitmaken van de vervoerregio Westhoek hebben in consensus het nieuwe vervoerplan voor de regio definitief goedgekeurd. Dat nieuwe plan zal in werking treden op 1 januari 2022. Vlaanderen schakelt over van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. De nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit vertrekt vanuit een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod door het combineren van verschillende vervoermiddelen.

“Met een dragend netwerk van buslijnen creëren we een regelmatige en stabiele verbinding tussen de grotere steden in de regio Westhoek en de rand. Door het aanbod te verhogen waar de vraag het grootst is, zullen we meer verplaatsingen kunnen opvangen”, zegt Peter Roose, voorzitter van de vervoerregio en burgemeester van Veurne.

Daarnaast heeft de vervoerregio ook een visie voor het vervoer op maat uitgewerkt. “Voor de mensen die meer afgelegen wonen, komt er een gebiedsdekkend flexsysteem. En voor de ‘first and last mile’ zetten we in op deelsystemen voor fietsen en wagens.”

“De Westhoek kreeg een Vlaams budget van ruim 14,7 miljoen euro ter beschikking. Pas in juni dit jaar kende minister Lydia Peeters 2,24 miljoen euro nieuwe middelen toe. Met dat budget zijn we als een goede huisvader aan de slag gegaan. Het resultaat is door alle gemeenten in consensus goedgekeurd, wat een mooie prestatie is.”

Dragend netwerk

De vervoerregio Westhoek (Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke) ging, net als alle 15 vervoerregio’s, aan de slag met duidelijke spelregels voor de opmaak van dit openbaar vervoerplan.

“De algemene principes van basisbereikbaarheid en budgetneutraliteit zijn als richtlijn gebruikt in het onderzoek en in het gesprek met de partners in de vervoerregioraad. Het nieuwe netwerk combineert sterke assen met een vraaggerichte aanpak voor het buitengebied waar de vervoersvraag minder groot is”, verduidelijkt Lieven Van Eenoo, covoorzitter van de vervoerregio.

Bovenop het treinnet en de Kusttram werd een dragend netwerk van buslijnen uitgetekend om een regelmatige, stabiele verbinding mogelijk te maken tussen de grotere steden in de regio en de rand . Dat dragende netwerk wordt gevormd door volgende verbindingen: Poperinge/Ieper/Diksmuide – Ieper/Zonnebeke/Roeselare – Diksmuide/Koekelare/Torhout – Koksijde/Veurne/Ieper – Langemark/Roeselare – Ieper/Staden/Torhout en Ieper/Menen.

Dat netwerk wordt nog versterkt door lijnen die vanuit de buurregio’s rijden: Roeselare/Houthulst/Diksmuide – Oostende/Diksmuide – Veurne/Nieuwpoort en Koekelare/Oostende.

Meer verplaatsingen opvangen

Op al deze sterke lijnen rijdt op werkdagen en zaterdagen minstens om het uur een bus in elke richting. Ook op zondag wordt op al deze lijnen een vaste bediening voorzien. Lieven Van Eenoo: “In de oorspronkelijke plannen was er op zondag slechts een beperkt aanbod aan verbindingen. Heel wat gemeenten maakten zich daar terecht zorgen over.”

“Het extra budget laat ons nu toe dit gebrek op te vangen en ook op zondag een redelijk aanbod te voorzien. Een bezoekje aan de stad of een student die naar het station moet, het kan straks ook met de bus.”

Daarnaast voorziet het plan in een zeer ontsluitend netwerk van functionele ritten die de ochtend- en avondspits opvangen en die van belang zijn voor heel veel scholieren in de regio. Dit vernieuwde busnetwerk zal meer verplaatsingen kunnen opvangen, waardoor minder vraagafhankelijk vervoer nodig is.

Flexvervoer

Het vervoer op maat (VOM) is een verlengstuk van het openbaar vervoer en vangt verspreide vervoersvragen op. Het is een flexibele oplossing voor plaatsen die slechts beperkte toegang hebben tot het reguliere aanbod van de NMBS en De Lijn. Daarnaast bedient het specifieke doelgroepen zoals mensen met een mobiliteitsbeperking.

Het VOM zal er vanaf januari 2022 als volgt uitzien:

– Een gebiedsdekkend flexsysteem met kleinere voertuigen waarmee reizigers toegang krijgen tot de vaste lijnen, maar is er ook voor interne verplaatsingen vanuit de deelgemeenten naar de hoofdkern.

– Voor de zogenaamde first en last mile komen er op zeven extra plaatsen fietsdeelsystemen. Aan alle treinstations worden vanuit de regio twee deelwagens voorzien.

– Een flexibel, vraaggestuurd vervoerssysteem wordt uitgewerkt voor doelgroepgebruikers zoals mensen met een mobiliteitsbeperking.

De extra middelen gebruikt de vervoerregio vooral om het flexvervoer uit te breiden. Afhankelijk van het succes en de beschikbare middelen is het de bedoeling om dat concept stapsgewijs uit te breiden, eerst op weekdagen, daarna naar de latere avonduren in het weekend.

Grensoverschrijdend

De vervoerregio kijkt ten slotte ook over het muurtje, naar de overzijde van de landsgrens. De regio maakt daarom middelen vrij om de exploitatie van grensoverschrijdende lijnen naar Duinkerke, Hazebroek en Armentières op haar grondgebied mogelijk te maken.

De start van het nieuwe vervoerplan is voorzien op 1 januari 2022.

Info www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/ en www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-westhoek

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.