Peter Roose, burgemeester van Veurne en namens de gemeenten voorzitter van de vervoerregioraad: "Vlaanderen heeft de lokale besturen de kans gegeven om het openbaar vervoer mee vorm te geven. De voorlopige goedkeuring van deze visie geeft ons de mogelijkheid om een zinvolle invulling te geven aan het budget van ruim 12,5 miljoen euro dat voor het openbaar vervoer in de Westhoek beschikbaar is. Het plan wordt nu voor advies voorgelegd aan de gemeenteraden in de Westhoek, voor het definitief kan worden goedgekeurd."
...

Peter Roose, burgemeester van Veurne en namens de gemeenten voorzitter van de vervoerregioraad: "Vlaanderen heeft de lokale besturen de kans gegeven om het openbaar vervoer mee vorm te geven. De voorlopige goedkeuring van deze visie geeft ons de mogelijkheid om een zinvolle invulling te geven aan het budget van ruim 12,5 miljoen euro dat voor het openbaar vervoer in de Westhoek beschikbaar is. Het plan wordt nu voor advies voorgelegd aan de gemeenteraden in de Westhoek, voor het definitief kan worden goedgekeurd."Vervoerregio Westhoek ging aan de slag met duidelijke spelregels voor de opmaak van dit openbaar vervoerplan. Deze vervoerregio bestaat uit Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke. In de vervoerregioraad Westhoek zijn alle gemeenten vertegenwoordigd, alsook de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel. Deze raad is het officiële overlegplatform dat de korte- en langetermijnbeleidsvisie inzake mobiliteit voor de hele regio moet vaststellen."Basisbereikbaarheid en budgetneutraliteit zijn hierbij bepalend als algemene basisprincipes", zegt Lieven Van Eenoo, covoorzitter van de vervoerregio. "Deze principes zijn als richtlijn gebruikt in het onderzoek en in het gesprek met de partners in de vervoerregioraad. Het nieuwe netwerk, dat in consensus werd goedgekeurd, is een zo efficiënt mogelijke besteding van de beschikbare middelen."De visie op een vernieuwde aanpak van het openbaar vervoer is het eerste zichtbare resultaat van de vervoerregio. Vanuit de principes van basisbereikbaarheid werd bovenop het treinnet en de Kusttram een dragend netwerk van buslijnen uitgetekend dat zich focust op een regelmatige, stabiele verbinding tussen de grotere steden in de regio en de rand. Dat dragende netwerk wordt gevormd door de volgende verbindingen: Poperinge - Ieper - Diksmuide; Ieper - Zonnebeke - Roeselare; Diksmuide - Houthulst - Roeselare; Diksmuide - Koekelare - Torhout; Koksijde - Veurne - Ieper; Langemark - Roeselare; Ieper - Staden - Torhout; Ieper - Menen.Daarnaast voorziet het plan in een zeer ontsluitend netwerk van functionele ritten die de ochtend- en avondspits opvangen en die van belang zijn voor heel veel scholieren in de regio. Het vernieuwde busnetwerk zal meer verplaatsingen kunnen opvangen dan het huidige, waardoor minder vraagafhankelijk vervoer nodig is.Dat vervoer vangt de verspreide vervoersvragen op ofbedient specifieke doelgroepen zoals mensen met een mobiliteitsbeperking. Het vervoer op maat en de aansturing ervan zal vanaf december 2021 gebeuren door een mobiliteitscentrale en zal er als volgt uitzien: een gebiedsdekkend flexsysteem op basis van kleinere voertuigen met vooral een aanvoerrol naar de vaste lijnen, maar die ook de interne verplaatsingen vanuit de deelgemeenten naar de hoofdkern zullen garanderen; voor de zogenaamde last mile komen er fietsdeelsystemen op zeven bijkomende plaatsen en aan alle treinstations worden twee deelwagens voorzien; er wordt een flexibel, vraaggestuurd vervoerssysteem uitgewerkt voor doelgroepgebruikers zoals mensen met een mobiliteitsbeperking.Op 3 juni worden alle raadsleden uit de regio uitgenodigd op een digitaal infomoment. Op 25 mei wordt een gelijkaardig infomoment georganiseerd voor de regionale stakeholders. De komende maanden wordt samen met de gemeenten gewerkt aan de praktische kant van het nieuwe netwerk zoals haltelocaties, doorstroming, toegankelijkheid, enzovoort.