Verschillende meningen over Oostendse fietszones

Ook de Christinastraat, hier ter hoogte van het Onze-Lieve-Vrouwcollege, behoort tot de fietszone. © Peter MAENHOUDT
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

Het hele stadscentrum werd vorige week verdeeld onder drie fietszones. In die zones gelden dezelfde regels als in een fietsstraat: 30 kilometer per uur en inhalen van fietsers is verboden. Daarmee geeft Stad Oostende de aanzet naar een autoluw stadscentrum. De meningen over de invoering van een fietsvriendelijk stadscentrum zijn echter verdeeld.

Oostende steekt het niet onder stoelen of banken: het stadsbestuur koestert de ambitie om dé fietsstad van Vlaanderen te worden. Sinds vorige vrijdag is het volledige stadscentrum – met inbegrip van de buurt rond het stadhuis en de buurt rond het leopoldpark – ingedeeld in drie fietszones. Een fietszone is een aaneensluiting van fietsstraten. Dat betekent dat de regelgeving rond fietsstraten in die zone – en dus het hele stadscentrum – van kracht is.

Auto’s mogen er voortaan geen fietsers meer inhalen en de snelheid is beperkt tot 30 km per uur. De stad geeft zo de fietsers alle kansen. “Er is een tijd geweest dat auto’s de fietsers en voetgangers wegdrukten uit de stad”, stelt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit. “Die tijd is voorbij. Het vormt een uitdaging om iedereen de nodige ruimte te geven. Maar als we fietsers in onze stad alle kansen willen geven, dan is de invoering van fietszones de enige oplossing.”

Gebruik hele breedte

De fietsers mogen zich voortaan in alle straten van het oude centrum over de hele breedte van het wegdek begeven. Autobestuurders die toch fietsers inhalen in de fietszone, riskeren een boete van 58 euro en meer. “Ik nodig de fietsers ook uit om dat te doen”, roept Anseeuw de fietsers op. “Niet alle automobilisten zijn op de hoogte van de regelgeving van de fietsstraten. Ze mogen er niet inhalen en dat moet duidelijk worden doordat de fietsers de hele breedte van de weg gebruiken.”

“Nog al te vaak blijven de fietsers aan de rechterzijde van een fietsstraat rijden en dat hoeft in principe niet. Als ze de volledige breedte benutten, dan geven ze automobilisten geen kans om in te halen. Daarnaast hebben we voldoende signalisatie voorzien binnen de drie fietszones. Er werden op verschillende locaties wegmarkeringen aangebracht en er zijn borden geplaatst om automobilisten duidelijk te maken dat ze zich in een fietszone bevinden.”

Afwachten wat het geeft

Taxichauffeur Manfred Brengman: “Afwachten wat het geeft.”
Taxichauffeur Manfred Brengman: “Afwachten wat het geeft.” © JRO

De meningen over de invoering van fietszones in het stadscentrum zijn verdeeld. Manfred Brengman (60) is al 38 jaar taxichauffeur in Oostende en weet niet goed wat te denken van de nieuwe fietszones. “Als we geen fietsers meer mogen inhalen, dan verliezen wij als taxichauffeurs vooral heel veel tijd en onze sector heeft het al niet gemakkelijk”, vertelt Brengman. “Anderzijds vind ik veiligheid in het verkeer heel belangrijk. Heel veel van onze ritten gaan van en naar het centrum en dus rijden taxi’s hier vaak rond. Het zal afwachten worden wat het zal geven. Ik weer momenteel nog niet hoe het zal evolueren.”

Blij met eerste aanzet

Bij Fietseling zijn ze uiteraard tevreden dat het stadscentrum fietsvriendelijker wordt door de invoering van fietszones, al is er toch nog wat twijfel. “Wij kunnen dit initiatief alleen maar toejuichen”, zegt woordvoerder Marc Horrix van Werkgroep Fietseling Oostende. “Wij zijn al jaren vragende partij om het centrum autoluw te maken. Het stadsbestuur zegt daarin een eerste aanzet te geven en daar volgen we hen in.”

“Alleen denken wij dat men enkele locaties anders had moeten aanpakken”, vervolgt Horrix. “De Van Iseghemlaan bijvoorbeeld: in de laan bevinden zich fietspaden en fietssuggestiestroken die nog steeds zichtbaar zijn. Autobestuurders wijzen er fietsers op dat ze die moeten gebruiken, terwijl dat eigenlijk niet meer zo is. Dat zorgt voor verwarring bij zowel fietsers als automobilisten. Men had beter een soort scheiding gemaakt ten opzichte van de rijweg. Die rijbaan is te breed om er een fietsstraat van te maken. Een fietsbaan afscheiden vraagt uiteraard weer investeringen. De Van Iseghemlaan zal sowieso een probleem vormen in de toekomst. Het neemt echter niet weg dat we heel blij zijn. Naast het stadscentrum kregen we er nog twee extra zones bij en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

Zonder breder plan

Jeroen Soete, fractieleider bij oppositiepartij Vooruit, reageert verdeeld op de nieuwe fietszones. Ook daar is de Van Iseghemlaan een doorn in het oog. “Vooruit steunt alle initiatieven die zorgen voor meer verkeersveiligheid voor de fietsers”, duidt Soete. “De invoering van de fietszone zonder een breder mobiliteitsplan én zonder begeleidende maatregelen om het centrum autoluw te maken, dreigt tot meer wrevel tussen de weggebruikers te leiden. De keuze voor een fietsstraat in de Van Iseghemlaan lijkt ons ook om accidenten vragen. In straten met tweerichtingsverkeer moet je ook de infrastructuur aanpassen of je zal nét meer conflicten tussen de weggebruikers krijgen met meer verkeersonveiligheid tot gevolg.”

Schepen Anseeuw maakt zich echter sterk dat de eerste maatregelen voor een autoluw centrum er nog dit jaar komen. “De invoering van de fietszones maakt deel uit van het autoluw maken van het stadscentrum. We herstellen zo het evenwicht tussen automobilisten en fietsers. Alles blijft bereikbaar voor wagens, maar ze zullen met de fietsers rekening moeten houden. Verkeersveiligheid wordt gecombineerd met bereikbaarheid. Het is de bedoeling om de eerste maatregelen van het autoluw centrum in het najaar in te voeren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.