Veilige schoolomgevingen zijn een prioriteit voor het stadsbestuur. Ook de schoolomgeving van de Vrije Basisschool Bellegem wordt prioritair aangepakt. De heraanleg is voorzien na de werken aan het woonzorgcentrum, gepland in het voorjaar van 2020. Het schoolbestuur en de ouderraad namen zelf al initiatief voor een veiligere schoolomgeving. Daardoor geldt al enkele jaren vrijwillig eenrichtingsverkeer in de Bellegemkerkdreef.

Binnenkort breidt de werf van het woonzorgcentrum uit en zal het eenrichtingsverkeer verplicht worden. De stad zal dat tijdelijk eenrichtingsverkeer monitoren om na te gaan of een definitieve invoering een goed idee is. Behalve dit proefproject maakt de school ook een schoolvervoersplan op. Ook deze gegevens zullen dienen als aanzet voor het ontwerp van de Bellegemkerkdreef.

Tevreden ouderraad

"Door samen te werken en naar elkaar te luisteren kwamen we tot deze oplossing", stelt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A). "We gebruiken de opportuniteit van de werf van het woonzorgcentrum om een proefperiode eenrichtingsverkeer in te stellen. Als de proef goed bevonden wordt, kan het eenrichtingsverkeer definitief worden."

Directeur Dirk Demarcke van VBS Bellegem acht dit de beste oplossing. "De verbetering voor Bellegem zit in het verenigen van ieders ideeën. We moeten ervoor zorgen dat iedereen er beter van wordt." De ouderraad van de basisschool is blij met de stappen die gezet worden: "Voor ons is een veilige schoolomgeving de prioriteit bij uitstek. Wij namen daarom al eerder zelf initiatief, met dank aan de vele ouders die de talrijke acties ondersteunden. We zijn dan ook blij dat wij samen met de stad stappen kunnen zetten in de richting van een meer permanente oplossing om onze schoolomgeving nog veiliger te maken."

Veilige schoolomgevingen zijn een prioriteit voor het stadsbestuur. Ook de schoolomgeving van de Vrije Basisschool Bellegem wordt prioritair aangepakt. De heraanleg is voorzien na de werken aan het woonzorgcentrum, gepland in het voorjaar van 2020. Het schoolbestuur en de ouderraad namen zelf al initiatief voor een veiligere schoolomgeving. Daardoor geldt al enkele jaren vrijwillig eenrichtingsverkeer in de Bellegemkerkdreef. Binnenkort breidt de werf van het woonzorgcentrum uit en zal het eenrichtingsverkeer verplicht worden. De stad zal dat tijdelijk eenrichtingsverkeer monitoren om na te gaan of een definitieve invoering een goed idee is. Behalve dit proefproject maakt de school ook een schoolvervoersplan op. Ook deze gegevens zullen dienen als aanzet voor het ontwerp van de Bellegemkerkdreef. "Door samen te werken en naar elkaar te luisteren kwamen we tot deze oplossing", stelt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A). "We gebruiken de opportuniteit van de werf van het woonzorgcentrum om een proefperiode eenrichtingsverkeer in te stellen. Als de proef goed bevonden wordt, kan het eenrichtingsverkeer definitief worden." Directeur Dirk Demarcke van VBS Bellegem acht dit de beste oplossing. "De verbetering voor Bellegem zit in het verenigen van ieders ideeën. We moeten ervoor zorgen dat iedereen er beter van wordt." De ouderraad van de basisschool is blij met de stappen die gezet worden: "Voor ons is een veilige schoolomgeving de prioriteit bij uitstek. Wij namen daarom al eerder zelf initiatief, met dank aan de vele ouders die de talrijke acties ondersteunden. We zijn dan ook blij dat wij samen met de stad stappen kunnen zetten in de richting van een meer permanente oplossing om onze schoolomgeving nog veiliger te maken."