"Het dossier werd zowat tien jaar geleden reeds opgestart", zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP). "De bewoners hebben de jongste twee jaar ook heel wat hinder ondervonden van de werken, maar het resultaat mag gezien worden. Door de kleur van het wegdek, wordt de straat nu de 'gouden straat' genoemd. De werken in de straat hebben 2.553.000 euro gekost, waarvan 487.000 euro ten laste van de gemeente. En voor een kleine gemeente als Vleteren is dat een erg grote hap uit het budget. De realisatie was het laatste grote dossier van mijn partijgenoot schepen Ludo Debuysere, die afscheid neemt van de politiek", aldus nog de burgemeester.

Veilige schoolomgeving

Kersvers gedeputeerde voor Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe (SP.A) mocht het lintje knippen van het nieuwe fietspad. Het gaat over een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 m breed over een afstand van zo'n 900 meter, vanaf de bebouwde kom in Vleteren tot aan de Oostvleterenstraat. "Het nieuwe fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk tussen verschillende gemeenten. De nieuwe aangelegde parking bij de school VBS Klavertje 3 zorgt voor een veilige schoolomgeving. Deze parking mag voortaan ook gebruikt worden door de omwonenden", zei gedeputeerde Vanlerberghe.

Fietssuggestiestroken

Afscheidnemend schepen Ludo Debuysere (LVP): "Tijdens dezelfde werken werden langs de Hendrik Deberghstraat, de Schazenstraat, de Reningestraat en de Kasteelweg nieuwe rioleringen aangelegd en werden de voetpaden, het wegdek en de parkeerstroken vernieuwd. Er werden fietssuggestiestroken aangebracht vanaf de N8 tot in de H. Deberghstraat net voor de nieuwe oprit van de schoolomgeving. Dit langs beide zijden van de weg. Ook in de Schazenstraat vanaf huisnummer 5 tot en met de Reningestraat 18. Dit ook langs beide zijden van de weg. Tevens werd nieuwe signalisatie aangebracht langs het hele traject. Een deel van de verkeerssituatie zal wijzigen ten opzichte van voor de werken.

© MD

Het gaat om het volgende: permanente zone 30 in de H. Deberghstraat. Dit vanaf het kruispunt met de N8 tot over het kruispunt met de Kerkstraat. De nieuwe aangelegde parking van de school zal buiten de schooluren gebruikt kunnen worden door omwonenden en bezoekers. Invoeren van tonnagebeperking van 7,5 ton met uitzondering van plaatselijk landbouwverkeer. Dit vanaf het kruispunt met de N8 en de H. Deberghstraat tot aan het kruispunt van de Reningestraat en de Keiweg. De Kerkstraat wordt eenrichting in de rijrichting van Oostvleterendorp met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A. De Kasteelweg wordt eveneens eenrichtingsverkeer in de rijrichting van de Reningestraat eveneens met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A. Dit vanaf het kruispunt met de Kasteelstraat en de Kasteelweg."

Afvalophaling

Ter hoogte van de wegversmalling in de H. Deberghstraat nr. 38 zal er voorrang moeten worden gegeven. Bestuurders die vanuit de richting van de N8 komen hebben voorrang op de bestuurders die vanuit Reninge komen. De uitweg vanuit de Ed. Devloostraat naar de H. Deberghstraat ter hoogte van de serviceflats zal enkel nog gebruikt worden door fietsers, voetgangers en bromfietsen en niet meer voor wagens. De Ed. Devloostraat wordt eveneens helemaal zone 30. De Ed. Devloostraat zal toegankelijk zijn vanuit de N8 en de Oude Reningeweg in beide richtingen. Voor wat betreft de ophaling van afval zal deze vanaf volgende week (week van 17 december) terug deur aan deur gebeuren. De ophaalpunten die gebruikt werden tijdens de werken zijn niet meer van toepassing.

(AHP)