Verkenningsfase complex project verbinding Ieper-Veurne afgerond: “Tijdverlies en geldverspilling”

Wat een eventuele alternatieve oplossing kan zijn voor de doortocht in Brielen, is nog een groot vraagteken. © TOGH
Tom Gheeraert

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kondigde vorig jaar aan dat ze een complex project opstart voor de verbinding Ieper-Veurne. Daarmee legde ze de optie voor de doortrekking van de A19 weer op tafel. Een verkenningsronde bij maar liefst 45 stakeholders is ondertussen afgerond. Sindsdien is het wachten op een startbeslissing. Ondertussen wordt er wel volop werk gemaakt van verbeteringen aan de N8.

De verbinding Ieper-Veurne is al decennia een heikel thema in de Westhoek. Tot de jaren 80 waren er nog plannen om de A19 door te trekken tot Veurne, maar dat idee werd definitief begraven toen de Vlaamse regering, onder leiding van Vlaams minister-president Yves Leterme, in 2005 een compromis kon bereiken. Er zou een opwaardering komen van de N8 met een bypass rond Brielen, Elverdinge en Woesten. Alles leek in kannen en kruiken, tot een groep inwoners naar de Raad van State trok en daar gelijk kreeg.

Sindsdien beten verschillende Vlaamse ministers van Mobiliteit hun tanden stuk op het dossier rond de verbinding Ieper-Veurne. Ben Weyts (N-VA) kon na een participatietraject een consensus bereiken, maar huidig Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wilde alle opties weer op tafel krijgen en kondigde in november 2020 aan een complex project op te starten rond het dossier. Dat is een nieuwe manier van werken waarmee de Vlaamse overheid sinds 2015 grote dossiers met maatschappelijk en ruimtelijk belang beter, gestroomlijnder en vooral sneller wil aanpakken.

Vervolgstudie

Ondertussen is de eerste fase, een verkenningsronde bij de 45 stakeholders, afgerond. “Zo kennen we nu de visie van de verschillende stakeholders op de mobiliteit in de Westhoek en kunnen we het maatschappelijk draagvlak inschatten voor mogelijke oplossingen die in een vervolgstudie zullen onderzocht worden”, zegt Machteld Claerhout, woordvoerder van minister Peeters. “Nu wordt de startbeslissing voorbereid die richting zal geven aan de vervolgstudie.”

Nu kunnen we het draagvlak inschatten voor mogelijke oplossingen

Een van die stakeholders is CD&V West-Vlaanderen, dat eerder al kritisch was over de opstart van het complex project. “Na het uitgevoerde participatietraject van enkele jaren terug was er een breed gedragen consensus over de uitkomst van dit traject”, zegt Katrien Desomer, fractieleider voor CD&V in de Ieperse gemeenteraad. “Finaal was dit het tracé van de N8 volgen met aanpassingen. Voor grondgebied Ieper was dit dan de bypass rond Brielen, een nieuw afrittencomplex aan het einde van de A19 en een ongelijkgrondse kruising aan het kruispunt van de Noorderring met de Pilkemseweg. Met de lokale afdeling hebben wij toen voorbehoud gemaakt over Elverdinge. Ook daar moeten structureel aanpassingen gebeuren, zowel naar vlotte doortocht maar ook zeker naar verkeersleefbaarheid voor de inwoners toe. Als je na een traject zo’n breed gedragen consensus hebt, dan versta ik niet waarom je gans die oefening opnieuw doet.”

Ook Jordy Sabels, fractieleider voor Groen, werd gehoord. “Ik werd bevraagd vanuit mijn trekkersrol bij de actiegroep ‘Brielen in Actie’”, zegt Jordy. “De ontsluiting van de N8 wordt vaak nodig geacht voor de economische belangen van de Westhoek, maar tijdens de sessie heb ik verschillende keren aangehaald dat dit eigenlijk niet klopt. Voor een meer recreatieve economie die focust op het landschap – via pakweg een landschapspark – is deze ontsluiting bijvoorbeeld een stuk minder nodig dan voor een industriële economie.”

Start in 2022

De minister benadrukt dat de plannen rond de N8 gewoon voortgezet worden. “Op het gedeelte op het grondgebied Veurne zal in 2022 de eerste spadesteek gegeven worden. Momenteel loopt de gunningsprocedure. Het wordt de eerste grote werf op de verbinding Ieper-Veurne sinds de opening van de kraterrotonde aan de afrit van de E40 in Veurne in mei 2009. Voor de deelzones Hoogstade, Elzendamme en doortocht Oostvleteren werden de projectnota’s al goedgekeurd. Ook de projectnota voor het gedeelte Sint-Rijkers is zo goed als af. En ook voor het gedeelte tussen Oostvleteren en Woesten is de projectnota goedgekeurd.”

De grote twistappels rond de N8 liggen echter op het stuk tussen Woesten en Ieper. De dorpen Brielen, Elverdinge en Woesten worden doormidden gekliefd door de drukke N8. Vooral in Brielen weegt het zware verkeer op de leefbaarheid van het dorp, maar daarover blijft het akelig stil op het kabinet van minister Peeters. Ook op de website wegenenverkeer.be valt op dat er over dat stuk helemaal geen info terug te vinden is, terwijl er over de andere deelprojecten geregeld updates worden gegeven.

Het sterkt Groen en CD&V Ieper in hun overtuiging dat door het complex project een oplossing voor Brielen op de lange baan geschoven wordt. “Geen enkele inwoner zat te wachten op nog een onderzoek vanuit Vlaanderen en al zeker niet in Brielen en Elverdinge”, zegt Jordy Sabels. “Het blijft wat mij betreft tijdverlies en geldverspilling. Onderzoek dat al afgerond was, wordt gewoon opnieuw gedaan. Ik zie weinig beweging mogelijk voor de delen van de N8 in Ieper en een landing voor 2024 lijkt me dus nog steeds moeilijk. Er zijn echter wel degelijk stappen gezet door de druk van onderuit. Zo werden er al enkele aanpassingen gedaan aan de doortocht in Brielen en is er een trajectcontrole aangekondigd op dit deel van de N8. Zaken die er nooit hadden gekomen zonder extra druk vanuit de inwoners en de actiegroep.”

Geen concrete datum

Ook volgens Katrien Desomer zorgt deze nieuwe consultatieronde alleen maar voor vertraging voor een oplossing in Brielen. “De minister maakt 700.000 euro vrij voor extra veiligheid in het dorp, maar op lange termijn is dat geen oplossing. Ook naar de start van de werken aan het afrittencomplex en de ongelijkgrondse kruising blijft het gissen. De consultatieronde liep af midden juli. Op vandaag blijft het echter stil in de communicatie hier rond.”

Ook op het kabinet Peeters wijzen ze op de budgetten die vrijgemaakt worden voor de aanpak van de verkeersveiligheid op het gedeelte van de N8 in Brielen. “De aanpak van dit deel van de N8 moet nog verder uitgewerkt worden, maar in afwachting hiervan voorzagen we al 300.000 euro in het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) en ook in het ontwerp GIP 2021 is 700.000 euro voorzien”, zegt Machteld Claerhout. “Voor het kruispunt van de N38 met de Pilkemseweg werken we aan de opmaak van een startnota, maar het volledige studietraject zal nog enige tijd in beslag nemen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.