Naar aanleiding van de vierde 'Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid' afgelopen dinsdag werden heel wat voorstellen gelanceerd: soms nieuw, vaak gerecycleerd. Als concrete acties uitblijven, dan is de oorzaak in veel gevallen te vinden in de versnipperde bevoegdheidsverdeling op het vlak van mobiliteit en het gebrek aan overleg tussen het federale en regionale niveau.
...

Naar aanleiding van de vierde 'Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid' afgelopen dinsdag werden heel wat voorstellen gelanceerd: soms nieuw, vaak gerecycleerd. Als concrete acties uitblijven, dan is de oorzaak in veel gevallen te vinden in de versnipperde bevoegdheidsverdeling op het vlak van mobiliteit en het gebrek aan overleg tussen het federale en regionale niveau.Het meest frappante voorbeeld van deze week is ongetwijfeld de nultolerantie voor beginnende bestuurders. Enkele uren nadat federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) het voorstel lanceerde, torpedeerde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het idee. Hij pleitte opnieuw voor een rijbewijs met punten, waarover in het federaal regeerakkoord alleen is opgenomen dat het één van de te onderzoeken denkpistes is.De vereenvoudiging van de wegcode, een van de andere 15 maatregelen die werd aangekondigd op de Staten-Generaal, is met voorsprong het meest pijnlijke voorbeeld. Al tijdens de editie in 2007 werd de noodzaak aan van logische, meer transparante en eenvoudige verkeersregels bepleit. De strijd tussen het federale niveau en de gewesten hierover kende een kookpunt in 2011. De Vlaamse minister van Mobilteit Hilde Crevits kelderde toen het verkeersplan van de toenmalige staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe.'Overleg met de gewesten' is dé rode draad in het luik 'verkeersveiligheid' van de beleidsnota van minister Galant. Niet alleen over het leesbaarder maken van de wegcode is overeenstemming nodig met de gewesten, maar ook wanneer het gaat over een juridisch kader voor semi-autonome voertuigen of elektrische fietsen, controles van zwaar wegvervoer, enz. Hetzelfde geldt voor de implementatie van de intelligente snelheidsaanpassing (ISA) in auto's, waarbij je gaspedaal blokkeert als je te snel rijdt. De analyse van de wegcode moet op federal niveau gebeuren, de regio's moeten zorgen voor leesbare borden... Kortom, het is goed dat op een 'hoogdag voor verkeersveiligheid' ideeën worden uitgewisseld, maar er moeten ook resultaten worden geboekt. Zeker nabestaanden van verkeersslachtoffers hebben geen boodschap aan spierballengerol. Het is nu aan álle politiek verantwoordelijken om rond de tafel te gaan zitten en resulaten te boeken, die de verkeersveiligheid kunnen bevorderen.