Verkeersrichting in Poperingse centrumstraten wijzigt niet

Redactie KW

De dienst Mobiliteit maakte donderdag de resultaten bekend van de enquête over het verkeersplan voor de binnenstad.

Eind 2014 organiseerde het stadsbestuur van Poperinge een participatietraject over de verkeerscirculatie in het stadscentrum. Door middel van een onlinebevraging en vijf rondetafelgesprekken kregen alle inwoners de kans om hun mening te geven over drie scenario’s. Scenario 1 hield enkel het oplossen van plaatselijke knelpunten in, terwijl bij scenario’s 2 en 3 ook de verkeersrichting in verschillende centrumstraten zou worden gewijzigd. Aan de onlinebevraging namen 1.036 personen deel en aan de vijf rondetafelgesprekken namen telkens 20 personen deel.

Bij de onlinebevraging koos 31,69% van de deelnemers voor scenario 1, 25,77% voor scenario 2 en 42,54% voor scenario 3. “Bij de rondetafelgesprekken werd dit resultaat echter niet bevestigd”, zegt Kenny Geuens van dienst Mobiliteit. “Scenario 3 had veel uitgesproken tegenstanders. Ook over scenario 2 kwamen in de debatten vooral de nadelen aan bod. Globaal gezien kwam in de resultaten van het participatietraject dus geen eenduidig standpunt naar voren over de verschillende scenario’s. De resultaten werden inmiddels besproken door het schepencollege, de stadsdiensten en de lokale politie en er werd beslist om scenario 1 uit te voeren.”

Maatregelen die uit de bus kwamen

– Het verwijderen van een parkeervak aan het kruispunt van de Gasthuisstraat en de Pottestraat om de zichtbaarheid van fietsers in tegenrichting te verbeteren;

– Het voorzien van een haakse aansluiting van de Komstraat op het kruispunt met de Paardenmarkt om dit kruispunt logischer te maken;

– Het aanpassen van de voorrangsregeling op het kruispunt van het Burgemeester Bertenplein en de Hondstraat om de verkeersdoorstroming te verbeteren.

– De fietsstroken duidelijker zichtbaar maken in de binnenbochten van Ieperstraat naar Vroonhof, Vroonhof naar Burgemeester Bertenplein, Grote Markt naar Guido Gezellestraat en Gasthuisstraat naar Grote Markt. Dit zullen echter geen verhoogde fietspaden worden;

– Afzonderlijke in- en uitritten voorzien bij de parkeerzones op de Grote Markt om foutief in- en uitrijden tegen te gaan;

– Het voorzien van vlakkere voetgangersstroken op de Grote Markt en in de Veurnestraat om de toegankelijkheid te verbeteren.

(TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.