Verkeersremmers in de Hogestraat in Ruddervoorde

De gemeente laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren rond mogelijke snelheidsremmende maatregelen in de Hogestraat en Kwagatstraat in Ruddervoorde. Op die manier wil men de leefkwaliteit van de bewoners verbeteren. De Hogestraat en Kwagatstraat is een sluipverbinding tussen de Syslostraat naar de E403 en de Torhoutsestraat.

© GS

Reeds lang bestaan er verzuchtingen van de bewoners van de Hogestraat en Kwagatstraat over veel verkeer, zwaar verkeer en snel verkeer in hun straat. Er zijn reeds verschillende oplossing toegepast en weer weggenomen, zoals verkeersremmende verhogingen van het wegdek en wegversmallingen. Maar de nog steeds toenemende verkeersdrukte is er de laatste jaren niet op verbeterd. Het gemeentebestuur begrijpt de verzuchtingen en wil graag kijken met de bewoners welke oplossingen mogelijk zijn.

Eerst werd een studie uitgevoerd naar de reële cijfers. Die tonen aan dat er effectief relatief veel verkeer op die as zit, zeker tijdens de spits, maar geeft tegelijkertijd aan dat er voor dit verkeer geen geschikte alternatieven bestaan, buiten door te rijden naar Ruddervoorde centrum en daar de Kanunnik Andriesstraat te nemen.

Daarom wil de gemeente zoeken naar oplossingen om de leefkwaliteit voor de bewoners te optimaliseren door de snelheid onder controle te houden en zo ook de fietsveiligheid te verhogen. Enerzijds kan het gaan om snelheidsremmende infrastructurele maatregelen (zoals kussens, versmallingen…). Anderzijds is ook een vorm van trajectcontrole een mogelijkheid die onderzocht moet worden. Om deze studie uit te voeren, wordt een studiebureau aangesteld met de nodige expertise. De gemeente heeft 150.000 euro voorzien voor de studie en de uitvoering van de maatregelen. Dit is recent ook toegelicht aan de bewoners tijdens een infovergadering.

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.