In samenwerking met de Vlaamse Waterweg werden de oneffenheden op het Westkaaipad weggewerkt, wat de fietsveiligheid en het fietscomfort op het tracé tussen onder andere Ieper en Boezinge optimaliseert.
...

In samenwerking met de Vlaamse Waterweg werden de oneffenheden op het Westkaaipad weggewerkt, wat de fietsveiligheid en het fietscomfort op het tracé tussen onder andere Ieper en Boezinge optimaliseert.Ook krijgt de vaak gebruikte voetgangersoversteek in de Rijselstraat, net voor het kruispunt met de Grote Markt, opnieuw een officieel zebrapad. Binnen een zone 30 worden normaal gezien, uitgezonderd in schoolomgevingen, geen zebrapaden voorzien. Voetgangers kunnen in principe overal oversteken. Aangezien deze oversteek echter héél vaak wordt gebruikt en de wetgeving gewijzigd is dat men op een afstand van minder dan 20 meter verplicht het zebrapad moet gebruiken (vroeger 30), werd beslist om een zebrapad te voorzien op deze locatie.Daarnaast zijn er extra fietsenstallingen geplaatst op de Grote Markt en het Vandenpeereboomplein, en kwamen er bijkomende kus- en wegzones in diverse schoolomgevingen.Op korte termijn zal een veilig zebrapad, met voetpaduitstulping, worden voorzien in de schoolomgevingen Minneplein (ter hoogte van kruispunt Slachthuisstraat), Ypermanstraat en op de Meenseweg ter hoogte van het Koerierpad. Een zebrapad met voetpaduitstulping heeft als voordelen dat de oversteeklengte verkleint en dat de overstekende voetganger duidelijker in het straatbeeld wordt gebracht.Daarnaast worden op korte termijn een aantal aanpassingen uitgevoerd om de Meenseweg om de verkeersveiligheid te optimaliseren. Zo zullen de fietspaden verbreed worden en zal het wegprofiel aangepast worden conform de snelheidsbeperking van 50 km/u. Ook zal in proefopstelling een rotonde worden voorzien op het kruispunt Steverlyncklaan - Meenseweg. Een rotonde zal de doorstroming op het kruispunt vlotter maken en tevens het rechte wegbeeld van de Meenseweg breken, wat zal leiden tot een algemene snelheidsvermindering. Daarnaast zal de stad Ieper deelnemen aan de Vlaamse actie 'control cruiser', waarbij bestuurders positief worden opgeroepen om 'relax' te rijden.Burgemeester Emmily Talpe: "Vanaf 2 september zal het op piekmomenten terug bijzonder druk worden aan schoolomgevingen, zowel qua autoverkeer als qua fietsers en voetgangers. Met een pak nieuwe maatregelen willen we de verkeersveiligheid in onze stad verhogen en een aantal problematische situaties verhelpen. Wat betreft de Meenseweg is daar al jaren vraag naar, en terecht. Ik ben tevreden dat we als bestuur op zo'n korte termijn al enkele wezenlijke ingrepen kunnen doen. We zullen deze later dit jaar ook evalueren."(EG)