Sommigen vinden dat de veiligheid tijdens de piekuren is verhoogd voor de automobilisten, die soms een file vormden op de autosnelweg en ook voor de fietsers. De vrachtwagenchauffeurs kunnen ook veel makkelijker afslaan richting industriepark Kampveld. Anderen klagen dan over de opstoppingen langs de Hertsbergsestraat. Vanuit Oostkamp staat er een rij wachtenden van aan hotel Van d...

Sommigen vinden dat de veiligheid tijdens de piekuren is verhoogd voor de automobilisten, die soms een file vormden op de autosnelweg en ook voor de fietsers. De vrachtwagenchauffeurs kunnen ook veel makkelijker afslaan richting industriepark Kampveld. Anderen klagen dan over de opstoppingen langs de Hertsbergsestraat. Vanuit Oostkamp staat er een rij wachtenden van aan hotel Van der Valk tot aan de oprit. Dat is heel hinderlijk voor mensen die de autosnelweg niet op moeten, maar enkel richting Hertsberge willen rijden. Zij die vanuit Hertsberge richting Oostkamp willen, krijgen soms maar een viertal seconden groen. "Vandaag zagen we dat een 'halve' vrachtwagen op die manier kon doorrijden. Zo intelligent zijn die verkeerslichten blijkbaar niet", sneert een buurtbewoner.Burgemeester Jan de Keyser maakte met zijn medewerkers alvast een stand van zaken op: " Zoals elke nieuwe situatie vraagt ook deze vernieuwing een aanpassing van zowel de (vracht)wagenbestuurders als de fietsers", vertelt hij. "Alle feedback die wij tot nu toe ontvingen (zowel de positieve als de kritische), hebben we aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) doorgegeven. AWV vindt de inbreng van de weggebruikers zeker belangrijk en baseert zich onder meer op deze bevindingen om bijsturingen te doen. Binnenkort zitten we hierover samen. Bemerkingen geef je best door via openbarewerken@oostkamp.be. Enkel zo kunnen we alles goed bijhouden en mee opvolgen.""Intussen is AWV de verkeersstroom op het volledige traject tussen de op- en afrit E40 en de brug van Steenbrugge in kaart aan het brengen. Die studie moet aantonen welke structurele maatregelen er op langere termijn nodig zijn om het verkeer tussen beide punten vlot(ter) te kunnen laten verlopen. Het plaatsen van de verkeerslichten is een tussentijdse ingreep om op korte termijn de verkeersveiligheid op de afrit en voor de fietsers te verhogen", aldus de burgervader. (PH)