Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet is net vóór en net ná schooltijd al een paar keer ter plaatse geweest om te kijken hoe de zaken na de ingrepen aan de weginfrastructuur lopen. "Voor sommige mensen is het duidelijk nog wennen, maar over het algemeen lukt het aardig", zegt ze. "Het verhuizen van de glascontainers was noodzakelijk voor de nieuwe zoen- en vroemzone, maar ik heb inderdaad al klachten gehoord over de plaats waar ze nu staan. Uiteraard zullen we dit zo snel mogelijk evalueren, want we willen de veiligheid garanderen."
...

Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet is net vóór en net ná schooltijd al een paar keer ter plaatse geweest om te kijken hoe de zaken na de ingrepen aan de weginfrastructuur lopen. "Voor sommige mensen is het duidelijk nog wennen, maar over het algemeen lukt het aardig", zegt ze. "Het verhuizen van de glascontainers was noodzakelijk voor de nieuwe zoen- en vroemzone, maar ik heb inderdaad al klachten gehoord over de plaats waar ze nu staan. Uiteraard zullen we dit zo snel mogelijk evalueren, want we willen de veiligheid garanderen."Elke ochtend en avond verplaatsen zo'n 500 leerlingen zich van en naar de Revinzeschool, alleen of vergezeld van hun (groot-)ouders. Daarnaast wordt het naburige stedelijke speelpleintje veel gebruikt door de kinderopvang (in de week) en de jeugdbewegingen (in de weekends). Dat leidt tot het veelvuldig oversteken van de Pastoriestraat."Dus hebben we, om de veiligheid van de kinderen te verhogen, beslist om een deel van de Pastoriestraat definitief af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer", zegt schepen Desmet. "Het gaat om het stuk vanaf de grote parking tot net vóór de tweede toegangsweg naar zaal De Bosgalm. Omstreeks de start en het einde van de lessen mogen er in het resterende stuk van de Pastoriestraat evenmin auto's rijden, want dan geldt het principe van de schoolstraat. Dat betreft het stuk tussen het heraangelegde kruispunt met de Lindenstraat tot en met die tweede toegangsweg."Wanneer de schoolstraat in de Pastoriestraat precies van kracht is? Van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur, op maandag, dinsdag en donderdag van 15.45 tot 16.15 uur, op woensdag van 11.30 tot 12 uur en op vrijdag van 14.45 tot 15.15 uur. De schoolstraat wordt aangeduid door een paars-gele octopuspaal met slagboom en de noodzakelijke wettelijke signalisatie.De bestaande zoen- en vroemzones in de Pastoriestraat konden uiteraard niet behouden blijven en dus werden die verplaatst naar nieuwe locaties op enerzijds de grote parking nabij de kerk en anderzijds in de Revinzestraat. "Om een veilige doorgang voor de uitstappende leerlingen te garanderen, hebben we op de parking wat aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd, opdat de kinderen direct vanuit de auto in de verkeersvrije zone zouden terechtkomen en zich niet meer door het drukke verkeer dienen te begeven", zegt Elsie Desmet.Die aanpassingen zijn nog maar een eerste stap in een groter project dat de stad voor het centrum van de wijk Don Bosco voorziet. In een tweede fase zullen ook het speelplein en de volledige groenzone in de kerkomgeving aangepakt worden."Daarin worden de verkeersstromen voor fietsers fundamenteel", vervolgt de schepen. "Zo willen we voor de fietsers die via de Revinzestraat vanuit de richting van de Makeveldstraat komen een weggetje op de groenzone aan de kerk aanleggen, zodat ze veilig tot aan het afgesloten deel van de Pastoriestraat kunnen rijden. Ook moet op termijn iedereen, jong en oud, vanuit zijn straat op een zo veilig mogelijke manier naar het kerkplein kunnen komen. We zullen de bewoners zeker bij de plannen betrekken en voorstellen laten formuleren."Terreinwagen negeert verbod Toch is niet iedereen blij met de nieuwe verkeerscirculatie nabij de Revinzeschool. Blijkbaar vinden sommigen niet dat de veiligheid van de kinderen vooropstaat. Ze zijn daarentegen boos dat er geen doorgaand verkeer in een deel van de Pastoriestraat meer mogelijk is. "Je houdt het niet voor mogelijk waartoe bepaalde automobilisten in staat zijn", reageert schepen Desmet vol afschuw. "Vrijdagavond waren na schooltijd enkele kinderen aan het spelen op het speelpleintje langs het afgesloten straatdeel, toen een bestuurder zich met zijn terreinwagen tussen café 't Paviljoen en het afsluithek met verbodsborden manoeuvreerde om via het trottoir door de autovrije zone naar de Lindenstraat te rijden. (boos) Dit hou je toch niet voor mogelijk? Misdadig is dat! Wie haalt het in godsnaam in zijn hoofd om zoiets te doen? Stel je voor dat er op dat moment toevallig een kindje vanaf het speelplein naar het voor auto's afgesloten straatdeel was gelopen...""Uiteraard heb ik er begrip voor dat nieuwe situaties moeten wennen, maar toen ik vrijdagmorgen even poolshoogte ging nemen, deden sommige ouders duidelijk alsof ze niet wisten wat een zoen- en vroemzone is. Ze parkeerden er bijgevolg op los. De meesten handelden gelukkig wél zoals voorgeschreven. Het is vreemd dat zelfs ouders van leerlingen niet altijd beseffen hoe levensgevaarlijk gemotoriseerd verkeer in een schoolomgeving kan zijn."Zoals gezegd, werden de textiel- en de twee glascontainers op de grote parking verplaatst om de nieuwe zoen- en vroemzone mogelijk te maken. Nu staan die bakken op de hoek van het Don Boscoplein en de Revinzestraat, aan de overzijde van bakkerij Lieven. En dat is duidelijk niet de best denkbare locatie, want wie met de auto vanuit het Don Boscoplein rijdt, krijgt nog nauwelijks zicht op de wagens die langs de Revinzestraat uit de richting van de Vredelaan komen. "Dit is om ongevallen vragen", klinkt het bij de buurtbewoners."Alles heeft met de circulatie op de parking te maken", zegt Elsie Desmet. "Oorspronkelijk hadden we gedacht om de mensen vanuit de Pastoriestraat enkel de parking te laten oprijden en niet uitrijden. Misschien moeten we dat idee opnieuw overwegen. Bij mijn plaatsbezoek stelde ik vast dat daardoor alles nog vlotter zou verlopen. Daarvoor moeten we evenwel het circulatieplan voor de parking weer in ons stedelijke mobiteam bespreken. Tegelijkertijd kunnen we dan de ideale locatie voor de containers zoeken. Een oplossing moet zeker mogelijk zijn als we de circulatie wat aanpassen. De verkeersveiligheid staat voorop."