De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, is in de jaren 1970 aangelegd als een weg met twee rijstroken per rijrichting, pechstroken en fietspaden. De weg is niet langer aangepast aan de noden van vandaag. Daarom besliste de Vlaamse Overheid om deze weg om te bouwen tot een autosnelweg. Daartoe verdwijnen alle kruispunten en verkeerslichten, en moet het doorgaande verkeer van het plaatselijke verkeer worden gescheiden. Daarom worden parallelwegen gebouwd voor het plaatselijke verkeer, terwijl de N49 zelf dan een snelweg wordt, met een beperkt aantal op- en afritten.
...

De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, is in de jaren 1970 aangelegd als een weg met twee rijstroken per rijrichting, pechstroken en fietspaden. De weg is niet langer aangepast aan de noden van vandaag. Daarom besliste de Vlaamse Overheid om deze weg om te bouwen tot een autosnelweg. Daartoe verdwijnen alle kruispunten en verkeerslichten, en moet het doorgaande verkeer van het plaatselijke verkeer worden gescheiden. Daarom worden parallelwegen gebouwd voor het plaatselijke verkeer, terwijl de N49 zelf dan een snelweg wordt, met een beperkt aantal op- en afritten.Zo is er tussen Maldegem en Westkapelle geen enkele op- en afrit voorzien, en moet al het verkeer uit Sint-Rita, Middelburg, Moerkerke, Lapscheure, Hoeke en Oostkerke dus via een parallelweg ofte ventweg gebeuren. Deze zal zich aan de noordzijde (kant Nederland) van de huidige expresweg bevinden. Van Sint-Rita tot voorbij Lapscheure bestaat die al, in de vorm van de Lapscheurestraat, het oude tracé van de N49. Maar in het verlengde hiervan moet dus ook nog een heel nieuw stuk aangelegd worden, langs Fort Sint-Donaas in Hoeke tot de Dudzelestraat (N376) in Westkapelle. Er zullen nieuwe tunnels onder de N49/E34 worden aangelegd in Sint-Rita (tussen Hoornstraat en Waterpolder), Lapscheure en Westkapelle (Roden-Ossenstraat)Een bijzondere problematiek vormt de oversteek van deze nieuwe weg over de Damse Vaart, ter hoogte van Hoeke. Annie Vandenbussche (CD&V) kwam hierover gisteren tussen op de provincieraad. Zij vraagt zich af in hoeverre de passage van deze nieuwe ventweg door Hoeke een impact zal hebben op de kwaliteit van het recreatief fietsnetwerk daar en op de ambities voor het ontwikkelen van een fietssnelweg in deze omgeving.Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) antwoordde haar : "U geeft een terecht aandachtssignaal. Het is voorspelbaar dat het op die ventweg erg druk zal worden. Wij hebben er bij AWV op aangedrongen dat op deze nieuwe ventweg de overbrugging van de Damse Vaart zou maken via de brug van de E34 zelf, waardoor er geen kruisingen zouden zijn met de jaagpaden langs de Damse Vaart. Maar om reden van te hoge kostprijs werd dit afgewezen. Er zal nu in Hoeke dus een nieuwe gelijkvloerse brug komen, en ook gelijkvloerse kruisingen met de jaagpaden. Als toegift hebben ze wel beloofd dat er daar verkeerslichten zullen komen, en ik zal er blijven op aandringen dat deze zullen worden aangestuurd door een systeem dat de fietsers detecteert en het licht voor hen op groen laat springen."Er zal dus een nieuwe brug op maaiveldniveau worden gebouwd over de Damse Vaart, zodat de parallelweg aan de noordzijde van de N49 via die nieuwe brug over de vaart kan. Dit biedt meteen het voordeel dat het verkeer op deze ventweg toch niet door het centrum van Hoeke zal moeten rijden, het charmante oude ophaalbrugje daar zal overigens blijven bestaan. De kostprijs voor de nieuwe brug is geraamd op 5 miljoen euro (exclusief BTW). Nu deze keuze is gemaakt, kan het definitieve ontwerp worden opgemaakt. Pas wanneer dat ontwerp is afgerond, kan er gestart worden met de inname van de percelen. Daarna kan het dossier worden aanbesteed. Een precieze startdatum voor de werken is nog niet gekend, aangezien AWV, de bouwheer van dit alles, moeilijk kan inschatten hoe lang die te doorlopen procedures zullen duren.