De autobestuurders hebben het telkens over een plots opkomende muur van mist.

"Het is een fenomenaal natuurverschijnsel. Door de atmosferische omstandigheden, vooral de opwarming door de zon, gaat de grondnevel in de lager gelegen meersen en landerijen aan weerszijden van de snelweg ter hoogte van bepaalde trajecten van die snelweg opstijgen. Deze potdichte 'groundfog' blijft vervolgens laag over het wegdek hangen."
...

"Het is een fenomenaal natuurverschijnsel. Door de atmosferische omstandigheden, vooral de opwarming door de zon, gaat de grondnevel in de lager gelegen meersen en landerijen aan weerszijden van de snelweg ter hoogte van bepaalde trajecten van die snelweg opstijgen. Deze potdichte 'groundfog' blijft vervolgens laag over het wegdek hangen.""Ja, in zoverre dat niet de bestuurder maar overmacht door een externe factor de oorzaak van het ongeval is, bijvoorbeeld een klapband of een vrachtwagen die zijn lading verliest. Mist is een omstandigheid, met gebrekkige zichtbaarheid, maar geen oorzaak.""Ik herhaal: mist is geen oorzaak, maar een omstandigheid, die het normale rijgedrag sterk negatief beïnvloedt. Het menselijk falen is de oorzaak van zo'n typische kop-staartaanrijding - op grote schaal een gigantische kettingbotsing - door niet aan de omstandigheid aangepast rijgedrag. Te dicht bij elkaar rijden, bumperrijden, de snelheid niet aanpassen aan de weersomstandigheden, veranderen van rijstrook, het overschatten van de eigen mogelijkheden, in- of uitvoegen aan een verkeerscomplex, vermoeidheid, roken in de auto, telefoneren achter het stuur...""Enkel de snelheid aanpassen is absoluut onvoldoende. De bestuurder moet zijn hele rijgedrag aanpassen aan de omstandigheden. Met volle bewustzijn, geconcentreerd autorijden en met de omgevingsfactoren rekening houden. Dat is de reden waarom 74 van de 131 bestuurders van de crash in Beselare/Geluwe in december 2013 volgens het parket in de fout gingen en werden gedagvaard voor de politierechter in Ieper. De verkeersexperten stelden vast ze de stopafstand negeerden, de afstand met de voorligger niet respecteerden, de snelheid niet aanpasten en in feite roekeloos reden. De conclusie was dat men niet sneller had mogen rijden dan 70 km per uur. Het gros van de bestuurders werd beboet wegens onaangepast rijgedrag met een verkeersongeval met stoffelijke schade tot gevolg. Vier betrokkenen werden vervolgd voor onopzettelijke doding bij een verkeersongeval.""Ja, maar er komt heel wat bij kijken. Onder meer bewustwording en zelfdiscipline. Wanneer het ijzelt, ga je toch niet automatisch sneller rijden? Belangrijk is de verdere technologische (r)evolutie in de automobielsector. Wanneer de zelfrijdende voertuigen binnenkort de weg opgaan zal het aantal kettingbotsingen aanzienlijk afnemen. De veiligheid neemt toe omdat de beïnvloedingsfactor 'mens' in het rijproces grotendeels is uitgeschakeld. Het voertuig zal een constante snelheid aanhouden, niet wijzigen van rijstrook, niet bumperkleven... en de bestuurder zal ongestoord bijvoorbeeld mails kunnen versturen. Het voertuig van de toekomst staat in verbinding met andere weggebruikers. Slipt een chauffeur 400 meter voor je op het gladde wegdek dan wijst een signaal op het gevaar."(JPT)