Veilige fietspaden tussen Veurne en De Panne eindelijk in zicht

Het fietspad langs de N35 verkeert in een erbarmelijke staat.©MYRIAM VAN DEN PUTTE MVO
Het fietspad langs de N35 verkeert in een erbarmelijke staat.©MYRIAM VAN DEN PUTTE MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Eindelijk kan er worden gestart met de heraanleg van de N35 tussen Veurne en De Panne. De omgevingsvergunning voor het fietspad is afgegeven en hiermee is de laatste horde genomen in dit jarenlange aanslepende dossier.

Nu kan er worden gestart met het aanbestedingsdossier om de N35 tussen Veurne en De Panne aan te pakken. Die zal worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Veurne, De Panne en Koksijde. Bij een goedkeuring kunnen aannemers hun offertes indienen. Eens de keuze is gemaakt, kan er worden overgegaan tot de gunning van de werken. Als daarna het licht op groen staat, kan de schop snel in de grond en komt er een veilige verbinding tussen Veurne en De Panne.

De hoop is dat de werken in september 2021 van start gaan. De heraanleg van de N35 wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid via het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Milieumaatschappij. Op het grondgebied van De Panne is er ook financiële ondersteuning van Aquafin. De drie burgemeesters Peter Roose, Bram Degrieck en Marc Vanden Bussche zijn uitermate tevreden dat er eindelijk een startdatum voor de werken in zicht is.

Veilige fietsverbinding, bereikbare bedrijven

Ter hoogte van het kruispunt met de Koksijdestraat en de Slableedstraat komt er een rotonde. Zo kan alle verkeer veilig vanuit de industriezones de Pannestraat oprijden. Tussen de rotonde en De Panne zullen de fietspaden van 1,75 meter in beide richtingen van de autoweg gescheiden worden door middel van een graszone, een sloot en een bomenrij. Zo kunnen fietsers veilig langs de N35 rijden.

Tussen de nieuwe rotonde en de spooroverweg is er voor een ander ontwerp gekozen. In de richting van Veurne blijft het fietspad gescheiden van de autoweg. In de richting van De Panne komt er een ventweg die ook als fietspad zal fungeren. Deze ventweg is de enige toegangsweg naar de bedrijven die langs deze kant van de N35 liggen.

De weg wordt door een graszone gescheiden van de hoofdrijbaan en moet ervoor zorgen dat fietsers en auto’s veilig samen langs de commerciële zone kunnen rijden. In de ventweg is er enkel eenrichtingsverkeer richting De Panne mogelijk. In deze zone tussen de rotonde en de spoorweg komen er ook oversteekplaatsen zodat voetgangers en fietsers veilig alle commerciële zones langs de beide zijden van de N35 kunnen bereiken.

Op het volledige traject, van de Polderweg in Veurne tot de kruising met de Robert Vandammestraat in De Panne wordt ook het asfalt vernieuwd.

Fasering van de werken

Verwacht wordt dat de vernieuwing van de N35 zo’n 330 werkdagen in beslag zal nemen. Er wordt gestart met de aanleg van de rotonde aan het kruispunt met de Koksijdestraat en de Slableedstraat. Daarna wordt er zowel richting De Panne als richting Veurne gewerkt aan het nieuwe tracé.

Tijdens de verschillende fases zullen er voor het plaatselijke verkeer aangepaste omleidingen worden voorzien. Zo zullen alle bedrijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar blijven. Er wordt samengewerkt met ondernemersorganisatie Veurne@Work voor de signalisatie naar en de communicatie met de betrokken bedrijven.

Het doorgaande verkeer zal tijdens de volledige duur van de werken via de Sint-Idesbaldusstraat en de Robert Vandammestraat in Koksijde worden omgeleid. Deze regeling geldt voor zowel het auto- als het fietsverkeer. Om een vlotte en veilige doorstroming te voorzien in de Sint-Idesbaldusstraat komt er ter hoogte van de Koksijdestraat een tijdelijke rotonde.

Hobbelig parcours

Anne Dequidt, schepen van Openbaar Domein Veurne: “Wij zijn bijzonder tevreden dat uiteindelijk dit langverwachte project van start kan gaan. Door de aanleg van vrijliggende fietspaden zal zowel de veiligheid als het fietscomfort voor onze vele fietsers een pak verbeteren!”

Wim Janssens, schepen van Openbare Werken De Panne: “17 jaar geleden werd de eerste stap gezet voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de N35. Een eeuwigheid geleden! De Panne is de aanbestedende overheid en dus de trekker in dit dossier. Het bekomen van de vergunning was een hobbelig parcours, net zoals de staat waarin het fietspad langs de N35 zich nu bevindt.”

“Onze gemeentelijke ingenieur Wim Morel leidt dit dossier al sinds dag één en zal het ook mogen realiseren in samenwerking met de collega’s van Veurne en Koksijde. Het is dus niet alleen groot nieuws voor de vele gebruikers van de verbinding De Panne-Veurne, maar ook voor onze medewerkers. Laten we er nu samen zo vlug mogelijk werk van maken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.