Veel ellende met die sakkerse Brugse bruggen: Krakele nog twee jaar buiten dienst

De defecte Krakelebrug zal moeten vervangen worden. © Davy Coghe Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Hoe zit het met die sakkerse Brugse bruggen? De Krakelebrug is nog voor minstens twee jaar buiten gebruik en zal moeten vervangen worden door een nieuwe brug. Nu vertoont ook de Katelijnepoortbrug mankementen. Maar er is tevens goed nieuws: voor het einde van het jaar dient de Vlaamse Waterweg een omgevingsvergunning in voor en nieuwe, dubbele brug in Steenbrugge. De werken zouden in 2023 moeten beginnen na acht jaar studiewerk…

Deze week kreeg de Katelijnepoortbrug problemen. Ze is sinds woensdag en nog tot vrijdagavond niet toegankelijk voor verkeer. Er is een mechanisch defect vastgesteld.

De Vlaamse Waterweg gaf aan Vandezande uit Diksmuide opdracht om de spoedeisende herstelling uit te voeren.

“Het weer en technische problemen kunnen de planning doen wijzigen. Om de herstelling te kunnen uitvoeren, moet de brug opengedraaid blijven staan.”

“Doorgaand verkeer is bijgevolg niet mogelijk. Alle verkeer werd en wordt omgeleid via de Bargeweg”, luidt het bij de communicatiedienst van de Vlaamse Waterweg.

Aanvaring

De Krakelebrug is al sedert 22 september buiten gebruik. Die dag werd de brug aangevaren door een binnenschip. Het schip kon zijn vaart voortzetten en de brug werd in een stabiele en beveiligde positie geplaatst. Daardoor heeft het scheepvaartverkeer wel nog doorgang, maar het wegverkeer op de brug en de Krakeleweg is sindsdien onderbroken.

Na eerste inspecties en interventies van De Vlaamse Waterweg blijkt dat er ernstige schade is aan de staalstructuur van de brug.

Burgemeester Dirk De fauw had deze week een gesprek met de specialisten van de Vlaamse Waterweg: “Aanvankelijk wou men de brug herstellen, maar het is een complex probleem. Het is een zeer zware herstelling. Die brug is al 104 jaar oud.”

Twee jaar

“Normaal gezien was het de bedoeling om over vijf jaar een formule van publiek-private samenwerking uit te dokteren voor de bouw van een nieuwe brug. Zo lang kunnen we niet wachten. De Vlaamse Waterweg heeft nu aan de bevoegde minister gevraagd om budgetten voor een nieuwe brug te voorzien. Het is wachten op het fiat van de minister, maar de bouw van zo’n brug kost zeker twee jaar”, aldus de Brugse burgemeester.

Volgens Dirk De fauw valt de verkeershinder mee: “Enkel als de Boudewijnbrug open staat, zijn er wat problemen. Want dan moet het verkeer via de Sluisstraat en de bijhorende brug, die slechts één baanvak heeft.”

Uren aangepast

Om de extra hinder op het verkeer in de omgeving te beperken, heeft de Vlaamse Waterweg de uren aangepast waarin de nabijgelegen Boudewijnbrug niet wordt bediend: van 7 tot 9.30 uur en van 16.30 tot 18.30 uur. Bijgevolg heeft het wegverkeer op de Brugse ring dan vrije doorgang. Op woensdagen mag de brug evenmin open staan van van 11.50 tot 13 uur.

Ook de Warandebrug en de Dampoortbruggen worden niet op hetzelfde moment bediend als de Boudewijnbrug, zodat het verkeer van en naar de binnenstad steeds een van deze verbindingen kan blijven gebruiken.

Steenbrugge

Eerder dit jaar weigerde een slagboom op de versleten brug van Steenbrugge dienst. Hoe zit het met de aanleg van een dubbele brug – één voor de auto’s en één voor de fietsers? Eind 2014 al ging de studie Stadsvaart van start, waarin de Steenbruggebrug, de Dampoortsluis en de Brugse doortocht vervat zitten. Voor de Steenbruggebrug heeft de Vlaamse Waterweg sinds oktober 2019 een voorontwerp klaar dat een vlottere doorstroming van het verkeer op het water en op de weg belooft, en de beleving van het kanaalzicht in Oostkamp en Brugge versterkt.

Na verder onderzoek naar de milieueffecten en de opmaak van een definitief ontwerp, zou dit jaar in de loop van 2022 de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

“Die timing zal gehaald worden”, bevestigt Dirk De fauw. “Een van de komende weken zal die vergunningsaanvraag ingediend worden, zodat de werken van een nieuwe Steenbruggebrug in 2023 kunnen starten.”

Infomarkt

Liliane Stinissen, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg, vult aan: “Er komt begin volgend jaar eerst nog een openbaar onderzoek met een nieuwe infomarkt, zodat de buurtbewoners kunnen zien wat de plannen zijn.”

Voor een nieuwe Dampoortsluis, die ook vervat zich in het plan van de Brugse Stadsvaart, is er nog geen oplossing. En het ziet ernaar uit dat die ook nog niet voor morgen is.

Beschermde vesten

Dirk De fauw legt uit: “De binnenschippers zijn radeloos, de sluis is te klein voor de grotere binnenschepen. En men wil de duurzamere binnenvaart aanmoedigen.”

“Als je een grotere sluis wil bouwen op dezelfde plaats, moet je raken aan ofwel de beschermde pakhuizen van de Gistfabriek ofwel aan de vesten, die eveneens beschermd zijn als stadszicht. Dat kan dus niet.”

“Indien je de sluis elders bouwt, moet je de bocht recht trekken en huizen onteigenen. Dat is ook geen oplossing. Met andere woorden: de experten zitten met de handen in het haar.”

Kruispoortbrug

En de Kruispoortbrug? Dat is toch slechts een tijdelijke constructie? Dirk De fauw beaamt: “De Vlaamse Waterweg huurt die tijdelijke brug nu al enkele jaren, dat kost hen handenvol geld.”

“Ook voor dat dossier is het wachten op kredieten van de Vlaamse regering. De vraag is: waar leg je die nieuwe brug precies? Op een andere plek, honderd meter verder? Maar dan schend je opnieuw onze beschermde vesten..”

Liliane Stinissen: “De huur van die tijdelijke brug kost ons 105.000 euro per jaar. Ze is gebouwd in 2018 en is nog vergund tot in 2028. We bereiden een studie voor een definitieve brug. Alle mogelijke varianten worden bekeken en afgewogen. We hopen tegen 2024 een startnota te hebben.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.