Naar schatting enkele honderden Ieperlingen en andere geïnteresseerden zakten dinsdagavond af naar het Museumcafé in de Ieperse lakenhalle om de gedetailleerde plannen voor de heraanleg van de leet en omgeving in te kijken. Ze kregen daarbij deskundige uitleg van een enkele stadsambtenaren. Ook burgemeester Emmily Talpe was aanwezig om de plannen van de nodige tekst en uitleg te voorzien. "Mijn indruk is dat mensen heel content zijn dat er parkeerplaatsen bijkomen", aldus Emmily Talpe. "Ook de grondfontein wordt enthousiast onthaald. Ik had nochtans gedacht dat ik meer in verdediging ging moeten gaan. Iedereen lijkt het erover eens dat het een mooi compromis is geworden."
...

Naar schatting enkele honderden Ieperlingen en andere geïnteresseerden zakten dinsdagavond af naar het Museumcafé in de Ieperse lakenhalle om de gedetailleerde plannen voor de heraanleg van de leet en omgeving in te kijken. Ze kregen daarbij deskundige uitleg van een enkele stadsambtenaren. Ook burgemeester Emmily Talpe was aanwezig om de plannen van de nodige tekst en uitleg te voorzien. "Mijn indruk is dat mensen heel content zijn dat er parkeerplaatsen bijkomen", aldus Emmily Talpe. "Ook de grondfontein wordt enthousiast onthaald. Ik had nochtans gedacht dat ik meer in verdediging ging moeten gaan. Iedereen lijkt het erover eens dat het een mooi compromis is geworden."Nochtans is er ook kritiek, en dan vooral van de CD&V-oppositie. Zij hadden in de vorige legislatuur minder parkeerplaatsen ingepland. Vooral de rij bijkomende parkeerplaatsen langsheen de lakenhalle is voor hen een doorn in het oog. "Het zijn sowieso verdampbare parkeerplaatsen. Mocht na evaluatie blijken dat ze niet nodig zijn, kunnen ze nog verdwijnen", reageert Emmily Talpe. "Het idee van de lakenhalle op een sokkel was inderdaad initieel door de ontwerper neergepoot, maar als je kijkt naar het plan zelf dan waren er maar weinig plaatsen waar je het effectief had kunnen zien. Het was een bewuste keuze om daar die verdampbare parkeerplaatsen te creëren. We hadden ook geen andere optie want we behouden de oorspronkelijke groene parkzone. Er is ook geen ondergrondse parking, dus dan heb je niet veel mogelijkheden meer als je de bereikbaarheid met een aantal extra parkeerplaatsen wil garanderen."De heraanleg van de Leet heeft ook gevolgen voor de verkeerscirculatie in de stad. De Leet zelf wordt eenrichtingsverkeer in noordelijke richting, waarbij men op het einde de Elverdingestraat en de Boezingepoortstraat kan inrijden. De Elverdingestraat wordt ook eenrichtingsverkeer, terwijl je in de Boezingepoortstraat nog in allebei de richtingen kan inrijden. Wie van de Surmont de Volsberghestraat of de Veemarkt komt zal echter niet meer de Leet op kunnen rijden."Doordat we het plein grotendeels parkeervrij maken heb je niet meer die lus die gemaakt wordt, dus dan kan je maar één richting aanhouden, zeker als je veilige parkeersituatie creëren. De verkeerscirculatie errond wordt sowieso nog meegenomen in het mobiliteitsplan. Dat is nog niet 100% afgeklopt, maar wel al wat de richting van de Leet en de Elverdingestraat betreft. Wellicht zal de knip in de Elverdingestraat komen ter hoogte van de gevangenis, zodat wie van het rondpunt van de Capronstraat komt nog het Minneplein kan oprijden."Ook op het Sint-Maartensplein moeten er nog knopen worden doorgehakt wat betreft verkeerscirculatie. Er komt een parking op het plein waar nu het Iers kruis Munster War Memorial staat. Dat zal je via de Janseniusstraat en via het Sint-Maartensplein kunnen oprijden, maar het is nog niet beslist of je ook vanuit de Janseniusstraat zal kunnen doorrijden naar het Sint-Maartenplein. "Dat moet nog bekeken worden, maar het feit is wel dat als je het eenrichtingsverkeer doet, je maar één toegangsweg naar de Leet hebt. Daar ben ik zelf persoonlijk geen voorstander van. We zullen moeten kijken wat er bouwtechnisch mogelijk is. In principe moet het kunnen om in twee richtingen daar te rijden, en we zullen daar ook maximaal naar streven."Het stadsbestuur startte naar aanleiding van de plannen met een nieuwe vergunningsaanvraag. "Het openbaar onderzoek is nu lopende tot 15 november. Als er bezwaren zijn dan moet het nog eens terug naar de gemeenteraad en dan is het hopen dat het snel kan gegund worden aan een aannemer. Want het bestek is er al, aangezien we het niet moesten wijzigingen voor deze lichte aanpassingen. Het gaat bij wijze van spreken enkele om wat witte steentjes min of meer te bestellen. Ik hoop dat we effectief in het najaar kunnen starten en dat de werken vlot verlopen." (TOGH)