Vanuit Aartrijke moet je straks via de Industrielaan naar de Torhoutse stadskern

Over een paar jaar rij je vanuit de richting Aartrijke en de wijk Driekoningen het Torhoutse stadscentrum niet meer binnen zoals nu. Op het kruispunt van de Aartrijkestraat met de Industrielaan, net vóór de Chocolaterie Dumon, zal het gemotoriseerde verkeer verplicht de Industrielaan naar links moeten nemen om zo de Noordlaan te bereiken ter hoogte van het groene Infrax-gebouw. Het stukje van de Aartrijkestraat tussen de Industrielaan en de Noordlaan zal – zeker vanuit de richting Aartrijke – enkel nog voor fietsers, wandelaars en plaatselijk verkeer toegelaten zijn.

Het kruispunt van de Aartrijkestraat met de Industrielaan aan de Chocolaterie Dumon. Hier zal het gemotoriseerde verkeer vanuit de richting Aartrijke naar links moeten afslaan. © Foto JS

“Het is nog niet uitgemaakt of het genoemde deel van de Aartrijkestraat tussen de Industrielaan en de Noordlaan in beide richtingen tot lokaal verkeer beperkt zal worden”, zegt schepen van Openbare Werken Eddy De Ketelaere. “Er blijft met andere woorden een kans bestaan dat iedereen ter hoogte van het restaurant Noord 57 de Noordlaan zal mogen blijven kruisen in de richting van Aartrijke. Maar zeker niet omgekeerd, dat staat vast. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaamse Gewest zal in samenspraak met de stad de knoop moeten doorhakken. Sowieso wordt er eerst een studiebureau op de situatie losgelaten om een ontwerp uit te tekenen. De opmaak daarvan zou in principe tegen het komende voorjaar klaar moeten zijn.”

Bijkomende verkeerslichten

Het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan – bij het Infrax-gebouw – is nu al erg gevaarlijk voor wie er de Noordlaan wil oversteken en van zodra de verkeersstroom vanuit de richting Aartrijke daarheen geleid wordt, zal het er alleen maar drukker worden. “Dus zijn er verkeerslichten voorzien op dat kruispunt”, vervolgt schepen De Ketelaere. “Dat houdt in dat het er veel veiliger zal worden, zeker voor fietsers. Met de sportaccommodatie in de omgeving is meer veiligheid belangrijk, want heel wat kinderen steken er de Noordlaan over, ook van en naar school.”

Op het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan - nabij het groene Infrax-gebouw - worden er verkeerslichten geplaatst. Hier rij je dan vanuit Aartrijke de stadskern binnen.
Op het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan – nabij het groene Infrax-gebouw – worden er verkeerslichten geplaatst. Hier rij je dan vanuit Aartrijke de stadskern binnen.© Foto JS

“De bestaande verkeerslichten op het nabije kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat zullen niet verdwijnen”, pikt stedelijke directeur Ruimte An Wostyn in. “Uiteraard zullen de lichten op de twee genoemde kruispunten simultaan aangestuurd worden om voor een vlotte doorstroming langs de Noordlaan te zorgen. Bij het sturen van de verkeerslichten op het kruispunt van de Aartrijkestraat met de Noordlaan wordt er ook aan de fietsers gedacht. Komende uit de Aartrijkestraat zullen de fietsers eerst groen licht krijgen om over te steken en pas daarna komen de autobestuurders aan de beurt. Zo zal de veiligheid van de fietsers op die locatie fiks verhogen.”

Fietsers krijgen aandacht

Op de plaats waar het verkeer vanuit de richting Aartrijke de Industrielaan zal moeten inslaan, zal de voorrangsregeling uiteraard gewijzigd worden. Zo moet er een vlotte verkeersstroom ontstaan vanaf de Aartrijkestraat via de Industrielaan naar de Noordlaan. “Het meer autoluwe deel van de Aartrijkestraat tussen de Industrielaan en de Noordlaan zal volledig heringericht worden”, zegt Eddy De Ketelaere.

“De bewoners, de voetgangers en de fietsers krijgen er onze volle aandacht. Ik vermoed dat de plannen ten vroegste pas in het voorjaar van 2020 uitgevoerd zullen kunnen worden, vandaar dat we nu al een fietspad op het trottoir hebben afgelijnd om toch al wat meer fietsveiligheid te bieden. Dat is evenwel maar een voorlopige oplossing. Eenmaal het ontwerp klaar is, zullen er mooie en veilige fietspaden in beide rijrichtingen komen. Dat is een zekerheid.”

Fietsveilige kruispunten

Nog langs de Aartrijkestraat, maar meer naar Aartrijke toe, zullen ook de naburige kruispunten met enerzijds de Warandestraat en anderzijds de Oude Gentweg in functie van de veiligheid van het fietsverkeer heraangelegd worden. Nu is het er voor fietsers gevaarlijk om de Aartrijkestraat op te rijden en/of over te steken. In de directe omgeving bevinden zich twee bochten en rijden nogal wat autobestuurders te snel. En dit terwijl de fietsoversteken er niet beveiligd zijn.

Aan het kruispunt van de Aartrijkestraat met de Driekoningenstraat en de Steenveldstraat zal er wellicht niets wijzigen. “De verkeerslichten functioneren er goed”, aldus An Wostyn. “Dus is er geen reden om daar verandering in te brengen. Wel zou het kunnen dat er lichte aanpassingen nodig zijn in functie van de voorziene heraanleg van de Driekoningenstraat.”

Het her aan te leggen deel van de Aartrijkestraat tussen de Industrielaan en de Noordlaan wordt, zeker vanuit de richting Aartrijke, voorbehouden voor fietsers en lokaal verkeer.
Het her aan te leggen deel van de Aartrijkestraat tussen de Industrielaan en de Noordlaan wordt, zeker vanuit de richting Aartrijke, voorbehouden voor fietsers en lokaal verkeer.© Foto JS

Renovatie Driekoningenstraat

Een grondige renovatie van de Driekoningenstraat dringt zich al een tijdje op. “Die weg wordt door waterproblemen geplaagd”, verduidelijkt schepen Eddy De Ketelaere. “De bestaande toevoerleidingen zijn dringend aan herstelling toe. Tegelijkertijd willen we de straat volledig herinrichten, want ook hier wordt er door sommige autobestuurders veel te snel gereden. De Driekoningenstraat is nu eenmaal een pijlrechte weg en dan kunnen bepaalde mensen hun voet op het gaspedaal niet in toom houden. Er ligt een studieopdracht op tafel om de straat veiliger te maken, vooral voor fietsers en voetgangers, zeker ook de schoolgaande jeugd van de wijk. De gemeenteraad heeft het bestek voor die studieopdracht recent goedgekeurd. We voorzien in totaal een kleine 80.000 euro voor het opmaken van de ontwerpen voor de renovatie van de Driekoningenstraat enerzijds én de heraanleg van de genoemde twee kruispunten langs de Aartrijkestraat anderzijds.”

De Driekoningenstraat, met nochtans dichte bewoning, is uitgegroeid tot een drukke verbindingsweg tussen de Bruggestraat en de Aartrijkestraat. De straat wordt onder meer gebruikt als sluipweg vanaf de Bruggestraat richting Oostende. “Het is de bedoeling om de weg ontradend te maken voor doorgaand verkeer en dit ten gunste van de zogenoemde zwakke weggebruiker”, zegt Eddy. “Er wordt gedacht aan de aanleg van een fietsverbinding tussen de Pottebezemstraat en de oude spoorwegbedding De Groene 62 ter hoogte van de Steenveldstraat. Er zouden voorts gedeeltelijk trottoirs langs de Driekoningenstraat gerealiseerd worden. Ook hier wachten we het ontwerp af.”

Omvang rotonde verdubbelen

Intussen worden de plannen voor de heraanleg van de Noordlaan almaar concreter. Bijna zeker komen er twee ventwegen en wellicht een verdubbeling van de omvang van de rotonde aan de E403-afritweg in de Bruggestraat – bij het kunstwerk met de smeedijzeren paarden. Die rotonde zou in de toekomst dan uit twee rijvakken bestaan. Al is dat project zeker nog niet voor morgen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.