"We starten met 25 steps om na te gaan of het aanslaat en hoe de gebruikers zich ermee verplaatsen", vertelt de schepen. In juni willen we dan een vergunning verlenen aan een bedrijf voor e-steps, een voor e-bikes en een voor gewone deelfietsen.

Troty heeft zijn zetel in Brussel, maar is eigenlijk een initiatief van drie jonge West-Vlaamse ondernemers. Ze willen op termijn het Vlaamse alternatief zijn voor Amerikaanse bedrijven die nu al actief zijn onder meer in Brussel en Antwerpen.

Het concept is niet volledig nieuw. Gebruikers nemen de step voor een bepaalde duur en betalen daarvoor een starttarief en daarna een prijs per minuut, per uur of per dag. Na gebruik meld je je af en laat je de step achter op jouw eindbestemming. Dit alles verloopt via een mobiele applicatie. De groene deelfietsen, die ondertussen bekend zijn in het Kortrijkse straatbeeld werken volgens hetzelfde systeem.

De reacties, die vooral via sociale media binnen lopen zijn verdeeld. Veel mensen lijken te vrezen voor een wildgroei. Er bestaan immers al enkele deelfietsensystemen in Kortrijk en in steden als Parijs en London probeert men net het gebruik van de step terug te dringen. Daar zijn al zoveel bedrijven actief dat je werkelijk overal over een step kan struikelen.

"We starten met 25 steps om na te gaan of het aanslaat en hoe de gebruikers zich ermee verplaatsen", vertelt de schepen. In juni willen we dan een vergunning verlenen aan een bedrijf voor e-steps, een voor e-bikes en een voor gewone deelfietsen.Troty heeft zijn zetel in Brussel, maar is eigenlijk een initiatief van drie jonge West-Vlaamse ondernemers. Ze willen op termijn het Vlaamse alternatief zijn voor Amerikaanse bedrijven die nu al actief zijn onder meer in Brussel en Antwerpen.Het concept is niet volledig nieuw. Gebruikers nemen de step voor een bepaalde duur en betalen daarvoor een starttarief en daarna een prijs per minuut, per uur of per dag. Na gebruik meld je je af en laat je de step achter op jouw eindbestemming. Dit alles verloopt via een mobiele applicatie. De groene deelfietsen, die ondertussen bekend zijn in het Kortrijkse straatbeeld werken volgens hetzelfde systeem.De reacties, die vooral via sociale media binnen lopen zijn verdeeld. Veel mensen lijken te vrezen voor een wildgroei. Er bestaan immers al enkele deelfietsensystemen in Kortrijk en in steden als Parijs en London probeert men net het gebruik van de step terug te dringen. Daar zijn al zoveel bedrijven actief dat je werkelijk overal over een step kan struikelen.