Iets verderop ligt met de R8 rond Kortrijk een tweede groot dossier al decennia te wachten op vervollediging. Het grootschalige studieproject K-R8 moet daar meer duidelijkheid over brengen maar concrete resultaten zijn er nog niet. Ook de dossiers van de ring rond Anzegem (N382) en de zuiderring rond Tielt, waar nog belangrijke missing links zijn, liggen al langer stof te verzamelen.
...

Iets verderop ligt met de R8 rond Kortrijk een tweede groot dossier al decennia te wachten op vervollediging. Het grootschalige studieproject K-R8 moet daar meer duidelijkheid over brengen maar concrete resultaten zijn er nog niet. Ook de dossiers van de ring rond Anzegem (N382) en de zuiderring rond Tielt, waar nog belangrijke missing links zijn, liggen al langer stof te verzamelen.De omvorming van de N8 Ieper-Veurne, het alternatief voor de intussen geschrapte doortrekking van de A19, is helemaal een typevoorbeeld. De bestaande gewestweg die dwars door tal van dorpen in de Westhoek loopt, zou moeten worden omgevormd naar een bredere verbindingsweg. Begin dit jaar gaf minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) echter aan opnieuw een 'alternatief tracé voor de verbinding Ieper-Westkust' te willen onderzoeken. Het dossier is intussen dik 60 jaar oud, maar van vooruitgang is amper sprake.De heraanleg van het stuk N32, de Brugsesteenweg tussen Roeselare en Hooglede, zit nog altijd in een studiefase. Nochtans waren de plannen in 2005 klaar, maar toen het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer wegbeheerder werd in plaats van de provincie, verdwenen de bestaande ontwerpen in de vuilnisbak en begon het Agentschap weer van nul. In het noorden is er dan weer de omvorming van het laatste stukje N49, tussen Moerkerke en Knokke. Een groot deel van die N49 -expresweg is intussen al omgebouwd tot autosnelweg (E34). Voor het laatste stuk zijn echter nog altijd studies aan de gang, onder meer op Oost-Vlaams grondgebied.In Oostende baart de fileproblematiek aan de Torhoutsesteenweg (N33) zorgen. Er waren ooit plannen voor een tunnel onder de Elisabethlaan, maar die werden geschrapt. Ook een voorstel met middenbermen en rotondes haalde het niet. Het Oostendse stadsbestuur nam recent het initiatief om 'een duurzame oplossing' uit te werken.En dat het snel tot een ondertunneling van het drukke kruispunt langs de N31 in Lissewege en een betere aansluiting in Zwankendamme komt, valt te betwijfelen. Minister Lydia Peeters bestempelde de voorgestelde oplossing voor de verkeersproblematiek daar als 'niet prioritair voor deze legislatuur'.