Ultieme betoging tegen ring rond Anzegem aan provinciehuis Boeverbos haalt niets uit: provincie keurt plan goed

De 25 actievoerders hopen nog steeds dat het PRUP niet zal goedgekeurd worden op de provincieraad van dinsdag 23 november.
Phebe Somers

Het is niet de eerste keer dat de actievoerders hun ongenoegen uiten over de plannen om een ringweg rond Anzegem aan te leggen. Deze namiddag werd het PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) echter definitief vastgesteld en goedgekeurd tijdens de provincieraad. In een laatste poging om dit te voorkomen verzamelde de actiegroep ‘Omring Anzegem Niet’ zich al sinds de middag met spandoeken aan de ingang van het provinciehuis in Brugge.

Het is een dossier van lange adem, waarin twee maanden geleden uiteindelijk serieuze knopen werden doorgehakt. In die tijd heeft het actiecomité ‘Omring Anzegem Niet’ altijd duidelijk gemaakt dat een deel van de inwoners van Anzegem absoluut geen voorstander zijn van een ringweg. “Het is gewoon niet nodig, zo simpel is het”, aldus Sien Combez (64), één van de initiatiefnemers. “En de kleine voordelen die het misschien zou opleveren wegen totaal niet op tegen de nadelen. 20 hectare landbouwgrond verloren, een einde aan de rust, veiligheid en open ruimte, een stap achteruit op vlak van de klimaatdoelstellingen om uitstoot te verminderen…”

Meer dan 1.000 bezwaren

“Net voor de betonstop willen ze nu toch nog open, ruimte verharden, totaal onverantwoord”, klinkt het bij Sien (links).
“Net voor de betonstop willen ze nu toch nog open, ruimte verharden, totaal onverantwoord”, klinkt het bij Sien (links).

De provincie erkent dat er heel wat tegenkanting is geweest. In totaal werden 1.064 bezwaarschriften ingediend en 4.042 petitiehandtekeningen verzameld. “Naar aanleiding van de vele inspraakreacties werden er een aantal aanpassingen gedaan. Omdat er met de aanleg van een omleidingsweg open ruimte aangesneden wordt, wordt er in de voorschriften aangegeven dat de weginfrastructuur zo zuinig mogelijk ingericht moet worden. De milderende maatregelen zoals geluidsschermen en waterbuffers moeiten ruimtebesparend geplaatst worden. Daarnaast moeten alle landbouwpercelen en landbouwbedrijven die getroffen zijn bereikbaar blijven”, klinkt het bij de communicatiedienst.

Die tegemoetkomingen zijn niet toereikend, oordeelt Sien. De actiegroep is van mening dat de bevolking te weinig werd gehoord en dat alternatieve pistes onvoldoende werden bewandeld. “Onze oplossing is om de bestaande wegen te herinrichten. Zo kunnen de parkeerplaatsen op de hoofdweg verwijderd worden en de oude, leegstaande huizen afgebroken en ingeruild worden voor groenruimte en parkeerplaatsen. Daarnaast willen we daar ook een trajectcontrole met slimme verkeersborden. Anzegem is een landbouwgemeente voor mensen, dieren en natuur. Niet voor camions”, besluit ze ernstig.

In een persnota laat de provincie alvast weten dat er een strook zal gereserveerd worden om in te toekomst de aanleg van een ringweg mogelijk te maken. Het tracé ligt ten westen van de Lange Winterstraat en loopt via een brug over de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde, waarna het de spoorlijn volgt en vervolgens afbuigt richting de Bevrijdingslaan. De aanleg van een ringweg rond Anzegem moet de verkeersleefbaarheid in de Kerkstraat in het bijzonder en in het dorp algemeen verhogen en het wonen en verblijven in de kern aangenamer maken. Daarnaast zorgt de ringweg ervoor dat het doorgaand (vracht)verkeer dat door Tiegem, Ingooigem en Vichte rijdt kan afgeleid worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.