Tweebruggenstraat in Harelbeke krijgt camerabewaking tegen chauffeurs die doorrijverbod negeren

Peter Van Herzeele

In de Tweebruggenstraat langs de Leie worden een camerabewaking en een fietstelzuil geïnstalleerd. Dit om te vermijden dat er nog altijd wagens doorrijden die dat niet mogen. Dat heeft de gemeenteraad beslist. De ingreep kost 42.000 euro.

Bij het openstellen van de vernieuwde Tweebruggenstraat werden er overrijdbare hindernissen (tongen) en een vernauwing met bloembakken geïnstalleerd. De regelgeving ter hoogte van de fietsoversteek bepaalt dat enkel hulpdiensten, voetgangers en fietsers hier mogen passeren. Toch blijkt dat er nog altijd wagens doorrijden.

In overleg met de brandweer, die in de Tweebruggenstraat huist, werden alternatieven bekeken. Een eerste was een volledige knip van de Tweebruggenstraat, behalve voor fietsers en voetgangers. Dit zou echter meebrengen dat het omrijden via de Schipstraat met prioritaire voertuigen zou resulteren in een tijdsverlies van minimaal een minuut en dat kan een wezenlijk verschil betekenen in hun hulpverlening.

Het gemeentebestuur opteerde voor het installeren van een camerasysteem. Dat kan gevoed worden met de nummerplaten van de wagens die er wel mogen rijden. Overtreders worden doorgestuurd naar de politie, die een boete zal uitschrijven. Daarnaast wordt er ook voor gekozen om een fietstelbord te installeren. Dat bestaat in andere steden en stimuleert het fietsgebruik. Er wordt aangegeven hoeveel fietsers dit traject volgen.

(PVH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.