Twee weken lang staan we niet voor een open brug in Brugge

De nieuwe sluisdeuren. (gf)
De nieuwe sluisdeuren. (gf)
Stefan Vankerkhoven

Tot eind deze mand kan je in Brugge niet voor een open brug staan. Door werken aan de Dampoortsluis is er even geen scheepvaartverkeer op de ringvaart mogelijk. En moeten de bruggen dus ook niet open gaan. Voor de automobilisten een deugd, maar voor de economie en de pleziervaart een kleine domper…

Dampoortbrug 1, de brug ter hoogte van de Potterierei, krijgt op dit moment twee nieuwe sluisdeuren. “De 90 meter lange sluis dateert van 1873 en is toe aan nieuwe houten deuren, zodat de scheepvaart vlot kan blijven passeren” zegt Karen Buyse, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg. “Het eerste paar deuren aan de Dampoortbrug 2, aan de Wulpenstraat, werd al in het najaar van 2020 vernieuwd. Nu is het tweede paar aan de beurt. Om de deuren te vervangen, wordt de sluis drooggezet. Tijdens de werken is er geen scheepvaart mogelijk. Ook het wegverkeer over Dampoortbrug I is onderbroken. Dampoortbrug II blijft toegankelijk.”

De houten sluisdeuren worden op een ponton naar Brugge gevaren. Daarna zal er gebruik gemaakt worden van een kraan op het land. “De aannemer plaatst schotten om droog te kunnen werken. Vervolgens worden de hydraulische installatie die de deuren doet bewegen, de deuren en de bijhorende scharnieren verwijderd en vernieuwd. Ten slotte neemt de aannemer de schotten weg zodat de sluis weer in gebruik genomen kan worden. De werken zullen duren tot 30 juni.”

150 brugbewegingen per dag

Door de huidige renovatie van de Dampoortsluis moeten de binnenschippers en de eigenaars van plezierboten wel twee weken wachten. De Brugse ringvaart verbindt de havens van Oostende en Zeebrugge met Gent, Frankrijk en zelfs Nederland. Tijdens de werken laat de Vlaamse Waterweg schepen laden en lossen langs de kaaimuren in Moerbrugge, maar de binnenschippers moeten vooraf een vergunning aanvragen. Maar dit lenigt niet alle noden. Volgens de bruggenwachters varen er gemiddeld 15 schepen per dag langs de ringvaart. 80 procent heeft de Zeebrugse haven als bestemming, 20 procent vaart door naar Oostende. Dat betekent dat er in Brugge 150 brugbewegingen per dag zijn. De pleziervaart staat in voor 40 procent van de passage. Door die bootjes te groeperen en spertijden gedurende de ochtend- en de avondspits in te lassen, is het gesakker van de Bruggelingen over de bruggenmiserie wat afgenomen.

Reserves aangelegd

De binnenschippers en bulkhandelaars hebben zich gewapend tegen twee weken onderbreking van hun activiteiten. Binnenvaartoperator Danser startte pas in het voorjaar met regulier containervervoer via de Brugse ringvaart naar Zeebrugge. “We doen dit met tien schepen per week”, zegt Michel Bot. “Voor de stremming is er geen oplossing dus wordt er die periode tot onze grote spijt niet gevaren. De containervolumes zullen via de weg of met estuaire schepen moeten gaan.” Estuaire operator PortConnect is bereid ladingen over te nemen. “Al is het wel even puzzelen, want onze recent tot vijf schepen uitgebreide vloot is zeer goed bezet”, zegt algemeen manager Olivier Crousel.

De behandelaars van veevoeders, granen en plantaardige producten maken vaak gebruik van de ringvaart. Bedrijven als Depre Storage & Handling, Voeders Huys en Seaport Shipping & Trading troffen voorbereidingen om de twee werkweken stremming door te komen. “Onze klanten voeren voordien al extra voorraden naar onze loodsen”, zegt Bart Buysse, administratief verantwoordelijke van Depre Storage & Handling, dat vanuit de Brugse binnenhaven levert aan de Belgische en Franse mengvoederindustrie.

En de eigenaars van plezierbootjes? Patrick De Schrijver, havenmeester bij de Yachtclub Flandria Brugge, stelt: “Gelukkig zijn onze zeventig leden tijdig verwittigd, ze schikken er zich naar. Het is slechts twee weken, de werken zouden moeten klaar zijn voor de zomervakantie begint. Niet alleen al onze leden hebben er last van, alle pleziervaartuigen die vanuit het binnenland naar de kust willen of omgekeerd, moeten via Brugge passeren.”

Ambitieus project

De werken aan de Dampoortsluis zijn herstellingswerken die volledig los staan van het ambitieuze project ‘De Brugse Stadsvaart’, dat grotere binnenschepen moet toelaten om langs Brugge te varen. Daartoe wordt in 2023 een eerste knelpunt twee nieuwe bruggen in Steenbrugge opgelost. Voor het tweede knelpunt, de Dampoortsluis, wordt nog extra studiewerk verricht. “De huidige sluis is klein, ze laat slechts klasse 4 binnenschepen tot 1.350 ton toe”, aldus Karen Buyse.

De bouw van een nieuwe Dampoortsluis, die grotere binnenschepen aankan, is nog niet voor morgen. Dit dient gepaard te gaan met ofwel de onteigening en de sloop van woningen langs Fort Lapin ofwel de afbraak van de geklasseerde Gistfabriek, maar ook met een grondige heraanleg van de ring. Met een recent ruimtelijk uitvoeringsplan voor Fort Lapin verhindert het stadsbestuur dat er huizen in Sint-Jozef moeten wijken voor een bredere ringvaart en het verplaatsen van de ringweg.

Wat met de Brugse stadsvaart?

De start van de werken aan de Steenbruggebrug (twee nieuwe bruggen waarvan één voor fietsers) is volgens Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg pas voorzien in 2023. “We gaan ervan uit dat we tegen dan de nodige vergunningen hebben. De eerstvolgende mijlpaal is de aanvraag van de omgevingsvergunning. Daarvoor wordt eerst een openbaar onderzoek georganiseerd.” De nieuwe bruggen in Steenbrugge vormen een onderdeel van project ‘De Brugse Stadsvaart’, dat Brugge toegankelijk moet maken voor grotere binnenschepen. Is de stad nog altijd voorstander van dit project, dat ook een nieuwe en grotere Dampoortsluis vergt? Burgemeester Dirk De fauw: “De Dampoortsluis is verouderd, maar de oplossingen van de Vlaamse Waterweg voldoen niet. Ze stelden al de Kruispoort als alternatief voor! Of een nieuwe sluis ter hoogte van Van Marcke, maar dat zorgt dan weer voor te veel verzilting. In dit dossier worden enkel de studiebureaus rijker. Toen ik schepen van Openbare Werken was in 1994, was er al sprake van een nieuwe brug in Steenbrugge. Pas 20 jaar later zal de eerste spadesteek gegeven worden! Maar pas op: ook dat dossier is nog niet rond. Er is nog geen oplossing voor Delhaize, de onteigening is niet geregeld. Maar alles inzetten op de kustvaart is eveneens fout, dat is enkel goed voor trafieken naar Antwerpen en Duitsland, niet voor Frankrijk. Zie je schepen al omvaren via Antwerpen? Daarom verzetten wij ons tegen het opheffen van de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal. Misschien moet dat toch verbreed worden, op voorwaarde dat mensen die langs het kanaal wonen vergoed worden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.