Tunnel voor fietssnelweg al in voorjaar van 2020 voorzien

De geruchten als zou de aanleg van de fietssnelweg langs de spoorlijn tussen Torhout en Lichtervelde vertraging oplopen of zelfs afgeblazen worden, kloppen niet. Integendeel, na de realisatie van het deel ter hoogte van het bedrijventerrein aan de Roeselaarseweg wordt komend voorjaar de tweede fase tussen de Tinnenburgstraat en de Schavelarestraat aangepakt, met inbegrip van de fietsbrug over de Tinnenburgstraat en de fietstunnel ter hoogte van de Lichterveldestraat. De uitvoering gebeurt door de nv Willemen Infra uit Gent. Het volledige pad zou eind 2021 klaar moeten zijn.

De schepenen Elsie Desmet (Mobiliteit) en Hans Blomme (Openbare Werken) bij het al gerealiseerde stukje fietssnelweg ter hoogte van het nieuwe bedrijventerrein tussen de Roeselaarseweg en de spoorlijn. Langs het fietstraject is er openbare ledverlichting voorzien. © foto JS

Het Torhoutse fietstraject, dat grotendeels parallel loopt met de spoorweg, maakt deel uit van de fietssnelweg F32 tussen Roeselare en Torhout, die door de Vlaamse regering werd geselecteerd. “Voor het deel op het grondgebied van onze stad werd vroeger al een start- en projectnota opgemaakt”, aldus schepen van Mobiliteit Elsie Desmet. “Die nota betreft de fietssnelweg op ons volledige grondgebied, vanaf de Kwakkelstraat nabij Lichtervelde tot aan de Pottebezemstraat nabij Veldegem. De uitvoering wordt echter opgesplitst in verschillende fasen, want niet alles kan ineens.”

Subsidies uit diverse hoeken

Bij de aanleg van het bedrijventerrein tussen de Roeselaarseweg en de spoorlijn werd de eerste fase van het nieuwe fietspad gerealiseerd. Dat gebeurde in samenwerking met de WVI. “De tweede fase – van de Tinnenburgstraat tot de Schavelarestraat – is vanaf maart 2020 voorzien”, vervolgt de schepen. “Dat is het deel met de fietsbrug én de fietstunnel. Dankzij die tunnel zal de fietssnelweg aansluiting geven op de Lichterveldestraat, de Tuinstraat en de Bollestraat. De betonnen koker wordt ter plaatse geprefabriceerd en eenmaal hij klaar is, op het juiste niveau onder het spoor geschoven. Dat zal volgens de planning en in overleg met Infrabel normaal op 20 mei gebeuren. Eind volgend jaar zou het genoemde deel zeker klaar moeten zijn. De nv Willemen Infra uit Gent is de aannemer.”

Dan rest er nog de derde fase van het traject, met name tussen de Schavelarestraat en de Leenstraat, plus het ontbrekende stukje vanaf het einde van het nieuwe bedrijventerrein tot aan de Kwakkelstraat in Lichtervelde. Intussen is het bestuur van de laatstgenoemde gemeente aan de slag gegaan voor de planning van het deel van het fietspad op zijn grondgebied, zodat de verdere aansluiting richting Roeselare verzekerd kan worden. Het gaat dus vooruit.

Op deze plaats van het traject, met links op de achtergrond de Lichterveldestraat, wordt de fietstunnel onder de sporen gerealiseerd. Dat zal het komende voorjaar al gebeuren.
Op deze plaats van het traject, met links op de achtergrond de Lichterveldestraat, wordt de fietstunnel onder de sporen gerealiseerd. Dat zal het komende voorjaar al gebeuren.© foto JS

“Voor de aanleg van de fietssnelweg kunnen we met de stad rekenen op subsidies vanuit verschillende hoeken”, zegt Elsie Desmet. “In eerste instantie worden fietspaden gesubsidieerd door de provincie in het kader van het Fietsfonds. Dat betekent 50% van de kostprijs van het fietspad, de fietsbrug en de aanrijhellingen van de fietstunnel en dit voor een totaal bedrag van ruim 1 miljoen euro, btw niet inbegrepen. Voorts staat ook het Vlaams Gewest in voor 50% van de kostprijs van het fietspad, de fietsbrug en de aanrijhellingen, plus nog eens 50% van de gemaakte studiekosten en van de onteigeningen voor de realisatie van het dossier. Op die manier bedraagt het aandeel van het stadsbestuur maar een dikke 264.000 euro zonder btw. Het Fietsfonds komt echter niet tussen voor de fietstunnel. Daarvoor hebben we een EFRO-subsidiedossier ingediend en krijgen we maximum bijna 200.000 euro. Ook het Vlaams Gewest zet daar een gelijkaardig bedrag tegenover. De prijs van het volledige project tussen de Tinnenburgstraat en de Schavelarestraat, met inbegrip van de tunnel, de brug en de studiekosten, komt neer op een kleine 3 miljoen euro, btw niet inbegrepen.”

Spooroverwegen afsluiten

Het stadsbestuur is de aanbestedende overheid – zeg maar de bouwheer – van de fietssnelweg F32 op het grondgebied van Torhout. Om het voortzetten van het traject in de buurgemeenten te garanderen, heeft de stad aan het provinciebestuur gevraagd om een coördinerende rol te spelen in de realisatie van de fietssnelweg Roeselare-Brugge. Daar zijn naast Torhout ook Roeselare, Hooglede, Lichtervelde, Zedelgem en Brugge bij betrokken.

Een plannetje van de locatie waar de fietstunnel onder de spoorweg voorzien is. Op deze plaats zal de fietssnelweg aansluiten op de Lichtervelde-, de Bolle- en de Tuinstraat.
Een plannetje van de locatie waar de fietstunnel onder de spoorweg voorzien is. Op deze plaats zal de fietssnelweg aansluiten op de Lichtervelde-, de Bolle- en de Tuinstraat.© JS

Infrabel is vanzelfsprekend eveneens een partner in het dossier en dan zeker voor wat betreft de onderdoorgangen onder de sporen. De realisatie van de fietssnelweg langs de spoorlijn kadert in de visie van Infrabel om op termijn zowat alle gelijkgrondse spooroverwegen af te sluiten en waar nodig te vervangen door bruggen of tunnels. Al zal dat in nogal wat gevallen het verdwijnen van de kleinere overwegen betekenen.

Ledverlichting langs het pad

Zowel langs het al aangelegde deeltje van de fietssnelweg als op het naburige nieuwe bedrijventerrein aan de Roeselaarseweg zijn de eerste armaturen van de nieuwe ledverlichting te zien die de stad op zoveel mogelijk locaties wil plaatsen.

“Het voordeel van ledverlichting is uiteraard dat ze energiezuinig is”, besluit schepen Desmet, die ook de bevoegdheid Leefmilieu in portefeuille heeft. “Bovendien kun je met leds heel gericht verlichten, onder andere langs de fietssnelweg. Het heldere, witte licht zorgt voor een betere zichtbaarheid. Zoals bekend, is het menselijke oog nu eenmaal gevoeliger voor wit licht.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.