Trekhaak 73 is een politiek onafhankelijke Werkgroep die al sinds 1986 het Openbaar Vervoer in de Westhoek aan de Westkust wil stimuleren.
...

Trekhaak 73 is een politiek onafhankelijke Werkgroep die al sinds 1986 het Openbaar Vervoer in de Westhoek aan de Westkust wil stimuleren.Voorzitter José Plesier en secretaris Patrick Huys: "De huidige hittegolf heeft een grote impact op het kusttoerisme met belangrijke verkeersstromen richting kust. Vele dagjesmensen kiezen voor de trein vanwege de snelheid, het gemak, de flexibiliteit, de afwezigheid van (dure) parkeerproblemen en de gunstige tarieven. Tijdens frequente piekmomenten wordt de capaciteit van het spoorlijnen richting Oostende, Blankenberge en Knokke volledig bezet. Wanneer zich dan een incident voordoet, bijvoorbeeld een defecte trein, leidt dit snel tot vertragingen en gevaarlijke situaties in deze stations. Op vrijdag 31 juli deed zich op de spoorlijn tussen Oostende en Brugge naar verluidt een storing in een seinhuis voor, waardoor een van de twee sporen buiten dienst moest worden gezet. Dit leidde in het station van Oostende tot een bijna-ramp, waarbij terugkerende dagjestoeristen opeengepakt stonden te wachten."Trekhaak 73 stelt vast dat vele kustverblijvers en toeristen aan de Westkust kiezen voor het station van Oostende en hun reis richting Westkust verderzetten met de kusttram of eigen privévervoer. Trekhaak 73 wijst op een valabel alternatief om per trein snel en veilig van het binnenland naar de kust en omgekeerd te reizen. Het station De Panne ligt op het eindpunt van de spoorlijn 73 Gent - De Panne en is vanuit het binnenland makkelijk te bereiken. De kusttram komt in station De Panne quasi aan hetzelfde perron toe. Ook via de stations Veurne en Koksijde kan je naar de Westkust reizen. Chaotische taferelen zoals in Oostende zijn quasi ondenkbaar door een geografisch optimale verdeling van de drie Westkuststations.Volgens Trekhaak 73 is de spoorlijn 73 Gent - De Panne onmisbaar voor de Westkust. Er zijn zelfs mogelijkheden om een stuk van het treinverkeer richting de Middenkust af te leiden naar het station van De Panne. Door haar uitstekende en veilige infrastructuur kan spoorlijn 73 een positieve bijdrage leveren aan een betere spreiding van de verkeersstromen van en naar de volledige kust."Om het spreiden van de verkeersstromen te realiseren, zal het noodzakelijk zijn om tenminste tijdens de vakanties en zeker op piekmomenten voldoende treinen van en naar station De Panne te voorzien met stopplaatsen in onder meer Veurne en Koksijde" aldus José Plesier en Patrick Huys. "Deze drie stations hebben een open configuratie en kunnen de reizigers veilig opvangen. Van daaruit kunnen ze hun reis verderzetten naar de gewenste badplaats aan de Westkust en de Middenkust. Ook pleit de Werkgroep voor meer overstapvrije reguliere verbindingen vanuit Antwerpen, Brussel en verder. Eerdere ervaringen leren dat dergelijke snelle treinen dankbaar gebruikt worden door onder andere pendelaars, studenten en bezoekers aan de kust. Deze goede combinatie van reguliere en toeristische treinen zorgt voor een goede en veilige spreiding van de reizigersstromen, zowel geografisch als in de tijd."Samen met Trekhaak 73 pleiten vele instanties en verenigingen ervoor om de verbinding met Duinkerke in Frankrijk te herstellen. Deze internationale verbinding die vroeger van kapitaal belang was, is een oplossing voor de vele uitdagingen van vandaag op het vlak van vervuiling (CO2-uitstoot) en de verkeerscongestie. Trekhaak 73 is ervan overtuigd dat de internationale spoorverbinding aan beide zijden van de landsgrens de economie een boost zal geven. Zowel aan Belgische als aan Franse zijde is er vanuit de logistieke wereld een vraag naar een vlakkere spoorlijn zonder de huidige omwegen en bottlenecks, die de goederenstromen snel en soepel vanuit de havens kan verdelen.De vraag is of ook de kustburgemeesters, die vandaag overleg plegen met alle betrokken instanties over de problematiek van overvolle treinen en te veel dagtoeristen het voorstel van Trekhaak 73 een valabel initiatief vinden.Info:http://www.trekhaak-73 of werkgroep@trekhaak-73.be