Al twee jaar staat de trajectcontrole in de Maalse Steenweg (N9) tussen Sijsele en Sint-Kruis er werkloos bij. De foto's kunnen op dit moment nog steeds niet 'gelezen' worden door het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC). Tussen de Directie van de Politionele Informatie en de ICT Middelen (DRI) van de federale politie en het GVC zijn er momenteel gesprekken over deze softwareproblemen. "Eenmaal die van de baan zijn, is de opstart van de trajectcontrole r...

Al twee jaar staat de trajectcontrole in de Maalse Steenweg (N9) tussen Sijsele en Sint-Kruis er werkloos bij. De foto's kunnen op dit moment nog steeds niet 'gelezen' worden door het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC). Tussen de Directie van de Politionele Informatie en de ICT Middelen (DRI) van de federale politie en het GVC zijn er momenteel gesprekken over deze softwareproblemen. "Eenmaal die van de baan zijn, is de opstart van de trajectcontrole realistisch", klinkt het in een mededeling.Maar daar heeft gemeenteraadsvoorzitter en Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (SP.A) grote bedenkingen bij. "De trajectcontrole langs de Maalse Steenweg zal allicht nooit werken", concludeert ze uit een antwoord dat ze kreeg van de stad en de politie van Brugge. Daarin staat letterlijk te lezen: "Momenteel ligt de quote voor onze zone vast op een maximum van 30.000 vaststellingen op jaarbasis, met een maximum van 2.800 per maand. Momenteel bereiken (en overschrijden) we deze quota al door de vaststellingen tijdens onze bemande en onbemande snelheidscontroles.""Het operationeel maken van de trajectcontrole langs de Maalse Steenweg zal ons noodzaken onze werkprocessen te herzien (bv. minder gebruik van onbemande camera's, trajectcontrole niet dagelijks activeren...). We vernemen vanuit andere politiezones dat zij met dezelfde problematiek kampen omdat ook zij tegen de maximumlimiet van de vastgelegde quota aan zitten. Het heeft daarom weinig zin om op korte termijn aan te dringen op meer trajectcontroles op het grondgebied van de stad Brugge.""Zopas werden de cijfers over het aantal verkeersongevallen en -doden bekendgemaakt en die ogen weer niet fraai", reageert Annick Lambrecht fel. "Uit het onderzoek blijkt dat er één efficiënt middel blijkt te zijn om die stevig terug te dringen: trajectcontroles. En nu krijgen we het bericht dat we in Brussel niet mogen aandringen om bijkomende installaties omdat de gegevens niet verwerkt worden. Dit kan toch niet? Ik heb alle begrip voor de lokale politiezones die te weinig manschappen krijgen om al hun taken uit te voeren, maar dit is schuldig verzuim van de hogere overheden. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) zal ik hierover zo snel mogelijk interpelleren."