https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Trajectcontrole Hogestraat-Kwagatstraat actief

© (GST)
Redactie KW

Het traject Hogestraat-Kwagatstraat-Bergenstraat in Ruddervoorde heeft veel doorgaand (zwaar) verkeer te verduren. Omdat er geen haalbare alternatieve routes zijn en de gemeente Oostkamp de leef kwaliteit en verkeersveiligheid willen verbeteren, is er een trajectcontrole ingevoerd.

Deze bezorgdheid op het traject tussen de Torhoutsestraat en de Sijslostraat is al lang gekend. De gemeente leverde in het verleden al inspanningen door snelheid remmende maatregelen te nemen, maar toch bleven de bezorgdheden bestaan. Daarom is gekozen om er trajectcontrole in te voeren.

De gemeente deed al tal van inspanningen om de snelheid er te verlagen, maar die hadden niet het beoogde resultaat. Op basis van de resultaten van de vergadering met de bewoners en de bevindingen van de mobiliteitsstudie die werd uitgevoerd, heeft de gemeente gekozen voor trajectcontrole. Die optie werd als meest doeltreffende maatregel weerhouden, ondanks de niet geringe kostprijs.

Door de snelheid op het hele traject te verlagen naar 50 km per uur, enkele straten te knippen en de voorrangsregeling te wijzigen, zal het traject veiliger worden voor omwonenden en weggebruikers.

De camera’s zijn intussen geïnstalleerd, geijkt en na een testfase goedgekeurd. De trajectcontrole is nu actief. De bestuurder die een overtreding begaat, kan voortaan beboet worden. Nu de trajectcontrole in de Hogestraat en de Kwagatstraat actief is zal het verkeer in de ruime omgeving van de trajectcontrole gemonitord en geëvalueerd worden. Indien er zich problemen zich voordoen zullen deze stuk voor stuk bekeken worden en bijgestuurd waar nodig blijkt te zijn.

“Aangezien de Hogestraat-Kwagatstraat-Bergenstraat een belangrijke en noodzakelijke doorgangsweg is en we de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers en het leef comfort van de buurt willen verhogen, kozen we voor een niet-evidente oplossing. Trajectcontroles vind je quasi niet op zo’n categorie wegen. Maar in samenspraak met de bewoners kiezen we toch voor deze zware investering. We hebben ook aandacht voor het verkeer in de ruimere buurt. We zullen de maatregel evalueren en bijsturen indien nodig”, aldus burgemeester Jan de Keyser. (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten