Tractorsluis Waterstraat definitief na positieve evaluatie

Redactie KW

Om de verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars in de Waterstraat te verhogen, werd in juni 2020 een tractorsluis geplaatst. Dit gebeurde als proefopstelling en in september 2020 kreeg iedereen de kans zijn mening en/of aandachtspunten te geven. Daarnaast werden ook nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd. Op basis van de resultaten besloot de gemeenteraad deze maatregel definitief te maken.

Er werden twee verkeerstellingen georganiseerd, de eerste in september 2019, vóór de proefopstelling, en de tweede na de invoering ervan, in september 2020. Zo kon de gemeente de effecten van de aangebrachte tractorsluis in kaart brengen en was het duidelijk dat de verkeersdruk in de wijk Nieuwenhove is afgenomen. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en leefbaarheid in die omgeving. In de Scharestraat is de verkeersdruk vergelijkbaar met de eerste tellingen en op de as Papenvijversstraat en de Kampveldstraat is de verkeersdruk toegenomen, zeker in de spitsperiodes. Eens de definitieve verkeersregeling in de Waterstraat een feit is, wil de gemeente daarom werk maken van een plan van aanpak om de verkeersveiligheid in de Papenvijversstraat te optimaliseren.

Uit de bewonersbevraging is gebleken dat van de 371 ingediende formulieren was 71 procent voorstander van de tractorsluis en 25 procent wilde de Waterstraat weer volledig open, vooral omwille van het omrijden. Op basis van de verkeerstellingen en het overtuigende aandeel positieve reacties keurde de gemeenteraad het definitief afsluiten van de waterstraat goed. De tijdelijke maatregel wordt dus definitief. Zo wordt volop de kaart getrokken van een fiets- en wandelveilige Waterstraat.

Vleermuisvriendelijk

“De suggesties die we via het enquêteformulier ontvingen, gingen voornamelijk over signalisatie en zichtbaarheid. De signalisatie hebben we tijdens de proefperiode al wat bijgestuurd. Na goedkeuring door de gemeenteraad zullen we de zichtbaarheid nog verbeteren. We voorzien verlichting die de ligging van de tractorsluis duidelijk en vanop een afstand beklemtoont voor de weggebruiker, en die tegelijkertijd in harmonie is met de natuurrijke omgeving. Zo opteren we met oog op vleermuisvriendelijkheid voor aangepaste lagere palen”, aldus burgemeester Jan de Keyser.

Tijdens de gemeenteraad vroeg Robin Declerck of de tractorsluis opnieuw aangelegd zal worden. “ We zien dat iets zwaardere wagens, vooral 4×4’s gemakkelijk de tractorsluis kunnen negeren. Delphine Roels antwoordde: “De tractorsluis is reeds meerdere keren hersteld, maar wordt niet heraangelegd, dus ook niet hoger gemaakt. Daarbij is het middenblok wegneembaar zodat de Waterstraat opengemaakt kan worden als omleiding indien de N50 afgesloten is.” (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.