Dinsdag werden de twee tijdelijke tractorsluizen in de Pieter Vinckestraat en de Stokerijstraat geplaatst. Ze blijven er een maand, tot 21 juni, liggen. Althans, dat is de bedoeling, want amper enkele uren na de installatie gaven buurtbewoners al aan dat de constructie deels kapot werd gereden. In de Facebookgroep 'Ge zijt van Kuurne oje...' werden al beelden van de gesneuvelde tractorsluis gepost. Meteen volgden een resem kritische reacties op de installatie - vooral van automobilisten-, maar schepen Francis Watteeuw countert de negativiteit.
...

Dinsdag werden de twee tijdelijke tractorsluizen in de Pieter Vinckestraat en de Stokerijstraat geplaatst. Ze blijven er een maand, tot 21 juni, liggen. Althans, dat is de bedoeling, want amper enkele uren na de installatie gaven buurtbewoners al aan dat de constructie deels kapot werd gereden. In de Facebookgroep 'Ge zijt van Kuurne oje...' werden al beelden van de gesneuvelde tractorsluis gepost. Meteen volgden een resem kritische reacties op de installatie - vooral van automobilisten-, maar schepen Francis Watteeuw countert de negativiteit.Een tractorsluis is een verhoging in de rijbaan waar enkel verhoogde (landbouw)voertuigen over kunnen rijden. Ook fietsers, bromfietsen en voetgangers kunnen blijven passeren, voor andere voertuigen geldt een verbod. De opstelling komt er op vraag van de buurtbewoners en moet sluipverkeer van (vracht)verkeer door de landelijke straten tussen de Brugsesteenweg en de Sint-Katriensteenweg ontmoedigen. "Er bleken maar twee oplossingen op korte termijn mogelijk: of een fietssluis of een tractorsluis. We kozen uiteindelijk voor het tweede, omdat de boeren uit de buurt met hun tractoren nog kunnen passeren", duidt schepen van Mobiliteit Francis Watteeuw (SP.A).Beide wegelementen werden vlak voor het kruispunt met de Sint-Pietersstraat gelegd. Bezoekers, maar ook de bewoners die tussen de Sint-Pietersstraat en de Haantjesstraat moeten zijn, kunnen enkel weg via de Brugsesteenweg. Wie in het andere deel van de straten moet zijn, kan enkel vertrekken via de Sint-Katriensteenweg. Veel chauffeurs gebruiken de parallelle straten om naar het bedrijvenpark te rijden. Zo vermijden ze de vaak drukkere kruispunten met verkeerslichten. "Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling", aldus de schepen. "Deze straten zijn in de eerste plaats woonwijken en daar hoort sluipverkeer niet thuis. Vooral tijdens de piekuren zien we een aanzienlijke verhoging van het aantal (vracht)wagens, met klachten van de bewoners als gevolg. De werken op het kruispunt Brugsesteenweg-R8 zorgen wel voor extra drukte, maar het probleem bestond al veel eerder. Er zijn al enkele jaren klachten over sluipverkeer naar de bedrijvenzone."Eind 2018 werd in samenwerking met de politiezone Vlas al een proefproject met een ANPR-camera op poten gezet langs de Sint-Katriensteenweg. "Toen al zagen we dat tot tientallen vrachtwagenchauffeurs per week niet de voorgeschreven route volgen en eigenlijk zelfs een overtreding maken. Zij kregen allemaal een boete in de bus. Deze tractorsluizen kaderen net als het ANPR-project in de aanpak van sluipend vrachtverkeer. Camera's zijn natuurlijk een pak duurder en er zijn daar ook nog juridische en technische uitdagingen. We onderzoeken dat soort opstellingen, maar die maatregelen implementeren kan niet van vandaag op morgen." De installatie van de tractorsluis in de Pieter Vincke- en Stokerijstraat is dus een oplossing voor een hardnekkig probleem in de wijken. "Maar mochten er op andere plaatsen gelijkaardige problemen zijn, kunnen de bewoners dit uiteraard aankaarten", aldus de schepen nog. "Elke situatie vraagt een heel eigen benadering, met specifieke oplossingen. We meten eerst en kijken voor een aanpak op maat." Eind juni wordt de proefopstelling in de Pieter Vinckestraat en de Stokerijstraat geëvalueerd, met een buurtenquête bij de bewoners. Zij zullen volgens de schepen een bepalende stem hebben bij het al dan niet definitief invoeren van de maatregel. "We gaan op zoek met de buurt naar de beste mogelijke stem, ieder voorstel heeft voor- en tegenstanders", besluit schepen Watteeuw. Er staan ondertussen verschillende borden en waarschuwingen. Wie toch probeert door te rijden - zoals een chauffeur afgelopen dinsdagnamiddag - riskeert schade aan zijn wagen én een boete. De tractorsluis zelf werd ook al een stukje opgehoogd zodat passeren niet meer kan.