Eind mei werd in de Pieter Vinckestraat en in de Stokerijstraat een proefopstelling met een tractorsluis geïnstalleerd. Die bleef een dikke maand liggen en moest sluipverkeer ontmoedigen en tegenhouden. Meteen kwam er heel wat kritiek op de maatregel van het gemeentebestuur, zowel van buren als van andere Kuurnenaars. Een tractorsluis is een verhoging in de rijbaan waar enkel ...

Eind mei werd in de Pieter Vinckestraat en in de Stokerijstraat een proefopstelling met een tractorsluis geïnstalleerd. Die bleef een dikke maand liggen en moest sluipverkeer ontmoedigen en tegenhouden. Meteen kwam er heel wat kritiek op de maatregel van het gemeentebestuur, zowel van buren als van andere Kuurnenaars. Een tractorsluis is een verhoging in de rijbaan waar enkel verhoogde (landbouw)voertuigen over kunnen rijden. Ook fietsers, bromfietsen en voetgangers kunnen blijven passeren, voor andere voertuigen geldt een verbod.Schepen van Mobiliteit Francis Watteeuw (SP.A) sprak echter meteen zijn vertrouwen uit in het project en beloofde een grondige evaluatie. Buurtbewoners konden op basis van een enquête aangeven of de tractorsluis voor hen de juiste maatregel was. Dat de buren een bepalende stem zouden hebben bij het al dan niet definitief maken van de maatregel, blijkt uit een brief aan de bewoners. Iets meer dan de helft van de bewoners (55 procent) gaf aan de tractorsluis liever niet te hebben, 45 procent was wel voorstander. "Op basis van die cijfers hebben we met het college beslist om de opstelling niet permanent aan te leggen", duidt schepen Watteeuw. "Ik wil alle bewoners die de enquête invulden bedanken voor hun mening." De schepen geeft wel aan verder te willen zoeken naar manieren om het sluipverkeer aan te pakken. "Niet alleen voorstanders vinden dat iets moet gebeuren, ook heel wat mensen die tegen de tractorsluis als oplossing waren, zijn vragende partij voor maatregelen. Bovendien wordt ook gevraagd om iets te doen aan de snelheid", aldus de schepen van Mobiliteit. "Dit wordt geen gemakkelijke oefening, want de mogelijkheden zijn vrij beperkt. Dat neemt niet weg dat we de komende maanden de uitdaging aangaan." Een mogelijke oplossing zou het installeren van ANPR-camera's kunnen zijn, maar dat heeft zowel technische als financiële implicaties.