Al vele jaren dringen de bewoners van beide straten aan om aandacht te hebben voor meer verkeersveiligheid. Nu werden fietssuggestiestroken aangelegd maar de bussen en vrachtwagens rijden over de stroken en dringen fietsers aan de kant. Heel wat ouders met kinderen in de scholen aan het Paalbos laten hun kinderen via het natuurgebied de Gemene Weidebeek rijden of brengen ze gewoon met de wagen naar school.
...

Al vele jaren dringen de bewoners van beide straten aan om aandacht te hebben voor meer verkeersveiligheid. Nu werden fietssuggestiestroken aangelegd maar de bussen en vrachtwagens rijden over de stroken en dringen fietsers aan de kant. Heel wat ouders met kinderen in de scholen aan het Paalbos laten hun kinderen via het natuurgebied de Gemene Weidebeek rijden of brengen ze gewoon met de wagen naar school.Schrijfster Ria De Temmerman woont in de straat. "Ik ben blij dat ik geen kleine kinderen meer heb. Onze straat, de Bossuytlaan, is bijzonder gevaarlijk om te fietsen. Het is te smal om te fietsen als twee voertuigen elkaar moeten knikken. Met de coronatijden is het verkeer nu wel fel verminderd. Onze straat wordt vooral gebruikt door sluipverkeer die meteen een stuk verder op de Maalsesteenweg uitkomen maar wellicht ook voor de winkels langs deze drukke weg. Ik weet dagelijks als het zes uur want vanaf dan beginnen de bussen en vrachtwagens door onze straat te rijden. Er komen volgens de stad infoborden aan de Generaal Lemanlaan en Maalsesteenweg maar ik hoop dat er ook nog een bord komt in de straat zelf en ook dat er controle zal zijn op het naleven van het verbod. Het zal een pak veiliger worden zonder dat zwaar vervoer", vertelt Ria De Temmerman.Marjanne Destrooper heeft haar handelszaak in de Vossesteert waar ze ook woont. "Ik hoop dat mijn overbuur van de bloemenzaak Chris daarvan geen hinder zal ondervinden want zijn bloemen en planten worden regelmatig aan de winkel afgeleverd door toch iets zwaardere vrachtwagens die met een volle lading komen. Het zal wellicht een verbod worden met uitzondering voor leveringen bij handelszaken in de straat", vertelt Marjanne Destrooper.Andre Ackaert heeft jarenlang brieven geschreven naar verschillende burgemeesters. Telkens opnieuw kaartte de man de problematiek aan. De fout is destijds gebeurd bij de heraanleg van de straat waarbij de straat op heel wat plaatsen zoals in de bocht in de Vossesteert te smal is en waar fietsers weggedrumd worden door het verkeer.(SR)