Toekomstgericht circulatieplan voor Sint-Elisabeth, Sint-Rochus, Walle en Stationswijk

© (Foto GF)
Margot Demeulemeester
Margot Demeulemeester Stadsreporter Kortrijk

De stad maakte het voorbije jaar werk van een nieuw wijkcirculatieplan voor de wijken ten zuiden van het station. Deze plannen kwamen tot stand na een jaar lang intensieve inspraakmomenten met de buurt. In maart 2021 startte Stad Kortrijk het traject voor de wijken aan beide kanten van de N50 tussen het station en de E17. Daarbij werden deze stadwijken op vlak van circulatie, verkeersveiligheid, hitte, water en groen geanalyseerd. 55 burgers namen deel aan de werkgroepen.

“Op basis van alle ontvangen input ontwikkelden we een proefoptie die verschillende circulatiemaatregelen combineert. Zo vermijden we dat bezoekers grote omwegen moeten rijden om tot het hart van de wijken te komen. We hielden bij de opmaak maximaal rekening met de bereikbaarheid van de lokale handelszaken”, zegt Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Axel Weydts.

15 straten worden eenrichtingsverkeer, er komen fietsstraten, verschillende aansluitingen worden geschrapt en de Deken Camerlyncklaan wordt een doodlopende straat. Daarnaast wordt zone 30 verder uitgebreid in de Burgemeester Gillonlaan (nummer 1 t.e.m. 97), Sint-Denijsestraat, Sint-Rochuslaan, Ten Akkerdreef (nummer 103 t.e.m. 137), Toekomststraat en Vierschaarstraat. In juli en augustus zal de stad de nodige aanpassingen doen aan de signalisatie. Wegens het grote aantal wijzigingen zal dit in het zomerverlof zone per zone gebeuren. De nieuwe situatie geldt vanaf het moment dat de signalisatie in een straat wijzigt.

Hoveniersstraat: Omwille van de beperkte breedte, met aanrijdingen van geparkeerde wagens en voetpadrijden tot gevolg, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Dit zal gebeuren na het vernieuwen van het asfalt in dit straatdeel.

Stationswijk: Bijna alle straten in de wijk worden eenrichtingsverkeer. Daarbij wordt rekening gehouden met de impact van het Stationsproject waardoor de Bloemistenstraat dubbelrichting moet blijven. Op strategische plaatsen worden rijbaankussens aangebracht om de snelheid te milderen en doorgaand verkeer te ontmoedigen.

Walle: De rechtstreekse aansluiting van Neder Mosscher op de Condédreef wordt geschrapt. 280m² asfalt kan hierdoor later een andere bestemming krijgen.

Toekomststraat: Het kruispunt met de Sint-Denijsestraat wordt volledig heraangelegd. Naast eenrichtingsverkeer in de Toekomststraat worden ook asverschuivingen voorzien om het verkeer af te remmen en de nieuwe zone 30 af te dwingen. Daarnaast zal op het kruispunt voorrang van rechts gelden. Tegelijk wordt het stuk Sint-Denijsestraat met eenrichtingsverkeer ook een fietsstraat.

Omgeving Volksplein: Eenrichtingsverkeer biedt kansen om op termijn te kiezen voor een aanleg als groene leefstraat en ontmoedigt doorgaande bewegingen in de wijk. Het voorkomt ook dat voertuigen op het voetpad rijden wanneer ze elkaar kruisen.

Omgeving Halenplein: De straten zijn smal en de kruispunten zeer groot. Eenrichtingsverkeer maakt het mogelijk om de kruispunten met de Invalidenlaan en de Vuurkruiserslaan op te waarderen. Het creëert bovendien mogelijkheden om 400 m² verharding anders te gebruiken.

Deken Camerlyncklaan: Op suggestie van een groep bewoners wordt de Deken Camerlyncklaan tussen huisnummer 9 en huisnummer 49 een doodlopende straat. Ter hoogte van de Ten Akkerdreef ontstaat zo een autovrije zone van 120m² die op termijn aangewend kan worden om wateroverlast in de omgeving van de Oudenaardsesteenweg te voorkomen.

Omgeving Sint-Elisabeth en Mimosa: Hier is het tijdens de spits heel druk. In combinatie met het krappe profiel is een lussensysteem met eenrichtingsverkeer voor wagens aangewezen om het netwerk robuuster te maken. Door de Senator Coolestraat eenrichting te maken, ontstaat ook wat extra parkeergelegenheid.

Meer details over dit project op www.kortrijk.be/wijkcirculatieplan. Daar vind je ook een lijst met vragen en antwoorden. Heb je nog een andere vraag? Neem dan contact op met het meldpunt 1777 of mail naar 1777@kortrijk.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.