Toekomst van dorpsschool cruciaal voor komst trajectcontrole in Brielen

De basisschool van Brielen in betere tijden, toen er wél nog leerlingen waren. © TOGH
Tom Gheeraert

Stad Ieper heeft een aanvraag ingediend voor een trajectcontrole langs de N8/Veurnseweg in Brielen. Of de trajectcontrole er ook komt, lijkt in grote mate af te hangen van wat er gebeurt met het dorpsschooltje. Door de variabele zone 30 in de schoolomgeving zou een trajectcontrole over de gehele dorpskom op technisch vlak moeilijk te realiseren zijn. De school is momenteel dan wel gesloten door te weinig inschrijvingen, maar het is nog niet zeker of die sluiting definitief is.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) reserveerde in 2021 extra budget om op vraag van lokale besturen en politiezones bijkomende snelheidshandhaving op gewestwegen te plaatsen. AWV lanceerde daarom net voor de zomervakantie een vernieuwde aanvraagprocedure voor het plaatsen van extra snelheidscontroles. Lokale besturen of politiezones konden op die manier een trajectcontrole of een flitspaal langs gewestwegen aanvragen. AWV neemt daarbij de investeringskosten voor de volle honderd procent op zich, terwijl de lokale besturen en politiezones na de oplevering instaan voor het onderhoud van de installaties.

Vijftien West-Vlaamse steden en gemeenten dienden een aanvraag, onder andere Ieper. Navraag leert ons dat het stadsbestuur een aanvraag deed voor een trajectcontrole op de N8 ter hoogte van Brielen. “Het klopt dat er een aanvraag is vanuit Ieper. De prioritering is nog lopende. Binnenkort informeren we de lokale besturen of er invulling kan gegeven worden aan hun aanvraag”, zegt adjunct-woordvoerder Kim Vandenbroucke van het kabinet van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “De gesprekken tussen AWV en Ieper gaan over een trajectcontrole op de N8 binnen de bebouwde kom in Brielen. Er komt geen trajectcontrole buiten de bebouwde kom op de N8 tussen Brielen en Elverdinge.”

Verwarring rond locatie

Die laatste zin is relevant, want op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer staat er dat er trajectcontrole in voorbereiding is op de N8 tussen Brielen en Elverdinge. Dat strookt bovendien met de info dat het gaat om een trajectcontrole over een afstand van 2,3 kilometer, terwijl het traject van de dorpskom van Brielen ongeveer 1 kilometer lang is.

Mocht de school toch blijven bestaan, kunnen we een vaste zone 30 in de dorpskom overwegen

Volgens burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) waren er daar effectief plannen voor. “Maar ik heb meteen duidelijk gemaakt dat ik daar geen voorstander van ben. Een trajectcontrole net na de doortocht van Brielen zou betekenen dat automobilisten net sneller zouden rijden in de dorpskom om zich nadien in de trajectcontrole aan de snelheidsbeperkingen te houden”, zegt Emmily Talpe. “De aanvraag die wij ingediend hebben, ging wel degelijk over de bebouwde kom en we hebben ondertussen al verschillende gesprekken gehad met AWV. Het probleem daarbij is dat er een school ligt langs de N8 in Brielen, waardoor er een variabele zone 30 is. Dat is iets dat niet evident is, waardoor er wat tijd over gaat vooraleer er een beslissing genomen wordt. Anderzijds hebben we bericht gekregen dat de school potentieel zal sluiten, maar dat ligt nog niet helemaal vast. Daardoor is het dossier on hold gezet. Als de school effectief verdwijnt, dan geldt er over heel het traject een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur en dan is trajectcontrole volgens ons perfect mogelijk en dan zal dat zeker ten goede komen aan de verkeersveiligheid.”

Vraag van buurtbewoners

Ook het actiecomité Brielen in Actie, waarvan gemeenteraadslid Jordy Sabels (Groen) de drijvende kracht is, is voorstander van trajectcontrole. “Dat was ook een van de 34 actiepunten die we hebben meegegeven aan het Agentschap Wegen en Verkeer”, aldus Jordy Sabels. “Er zijn toen ook een aantal andere zaken aangepast die daar ook in zaten, zoals het herstellen van wat putten in de weg en dergelijke. Maar de trajectcontrole was een van de belangrijkste vragen van de buurtbewoners. Op zich is er daarvoor nu geen probleem meer, omdat de zone 30 verdwijnt aangezien de school sluit.”

Het ziet er dus naar uit dat het al dan niet voortbestaan van het dorpsschooltje zal bepalen of er een trajectcontrole komt. Het schooltje is momenteel dicht, omdat er op 1 september geen enkele leerling kwam opdagen. Dat betekent echter nog niet dat de sluiting van de school definitief is. “Op 1 september hadden we weliswaar geen inschrijvingen. Komt er daar verandering in, dan kan die vestiging opnieuw geopend worden. De kans is wel heel reëel dat die school gesloten zal worden”, bevestigt Peter Vanthorre, directeur van de vrije basisschool Elverdinge-Brielen. “Anderzijds is het helemaal nog niet duidelijk welke bestemming er zal gegeven worden aan die gebouwen. Alle opties zijn we nog aan het bekijken. De komende maanden zal er daarover meer duidelijkheid zijn. Eén optie is heropstarten, maar als er geen kinderen zijn, wordt dat zeer moeilijk. Krijgen we nog een gedoogjaar van het departement? We weten het niet, maar we betwijfelen het. Er zijn bovendien misschien nog andere mogelijkheden om aan die gebouwen eventueel een educatieve functie te geven. Wat weten we nog niet. 1 februari zal daarin een belangrijke datum zijn, maar nu is het nog koffiedik kijken.”

Vaste zone 30?

Zelfs als de school en de zone 30 blijft bestaan, wil burgemeester Emmily Talpe het idee van een trajectcontrole niet opgeven. “Toen we vernamen dat de school zou sluiten, heb ik dat onmiddellijk laten weten aan AWV. Als je iets aanvraagt op hoger niveau, duurt het wel enkele maanden vooraleer dat doorsijpelt. We willen in ieder geval klaar staan als er geen enkel obstakel meer is om dat te realiseren. Mocht de school blijven, dan moeten we bekijken hoe we dat kunnen oplossen, bijvoorbeeld met een vaste zone 30 over de hele dorpskom zodat we die trajectcontrole toch kunnen realiseren”, besluit de Ieperse burgemeester.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.