Je kijkt best wel uit je doppen. Op een zeer korte afstand wordt een grote hoogte overbrugd. De trap voldoet volgens het stadsbestuur aan alle veiligheidsnormen, maar is best wel steil. "Schat als voetganger of fietser zelf goed in of deze trapconstructie voor jou persoonlijk haalbaar is. De trapconstructie is vergelijkbaar met deze van enkele jaren geleden aan Budabrug", klinkt het.
...

Je kijkt best wel uit je doppen. Op een zeer korte afstand wordt een grote hoogte overbrugd. De trap voldoet volgens het stadsbestuur aan alle veiligheidsnormen, maar is best wel steil. "Schat als voetganger of fietser zelf goed in of deze trapconstructie voor jou persoonlijk haalbaar is. De trapconstructie is vergelijkbaar met deze van enkele jaren geleden aan Budabrug", klinkt het.Fietsers die de verbinding willen maken tussen Panorama en de Kluifrotonde kunnen net als de wagens omrijden via de Minister Vanden Peereboomlaan - Burgemeester F. de Bethunelaan en Magdalenastraat (en omgekeerd). In de Zandstraat kant Conservatorium worden voetgangers en fietsers nog een tijdje omgeleid via de Hendrik Consciencestraat -Robbeplein en Roeland Saverystraat. De werken aan de stationsomgeving in Kortrijk zijn sinds enkele maanden in een stroomversnelling terecht gekomen. De afwerking van het hele project is pas voorzien voor binnen tien jaar, maar een eerste deelproject - de bouw van een fiets- en bustunnel, een wegtunnel en een ondergrondse parking- moet tegen 2022 klaar zijn. Die werken zullen verlopen in vier fasen. De eerste fase, waarbij voorbereidende werken werden gedaan, is ondertussen voorbij. Fase twee voorziet de aanleg van de ondertunneling en is nu in volle gang.In een derde fase, die bijna een jaar zal duren, wordt de tunnelmond in de Burgemeester Lambrechtlaan aangelegd en wordt er verder ondertunneld. In fase drie wordt dus ook de Burgemeester Lambrechtlaan (R36) onderbroken. Verkeer kan dan wel van de Magdalenastraat naar de H. Consciencestraat en omgekeerd. In fase vier starten de werken aan rotonde Panorama. De Minister Vanden Peereboomlaan wordt onderbroken aan de rotonde. Fietsers zullen wel nog in twee richtingen door mogen. De heraanleg van het Stationsplein, Minister Tacklaan en de bouw van een nieuw station maken onderdeel uit van volgende deelprojecten. Mensen die met vragen zitten kunnen elke week van maandag tot woensdag terecht bij het infopunt in de Stationsstraat 13.(Annelies Nollet)