De Leiewerken in Harelbeke zijn begonnen en woensdag werd ook de tijdelijke stuw op het Moleneiland in gebruik genomen. "De stuw moet ervoor zorgen dat de binnenvaart geen hinder ondervindt van de grote werken. Die werken moeten dan ook zorgen voor een betere passage van de binnenvaart, wat uiteindelijk een valabel alternatief kan zijn voor het wegverkeer," aldus Ben W...

De Leiewerken in Harelbeke zijn begonnen en woensdag werd ook de tijdelijke stuw op het Moleneiland in gebruik genomen. "De stuw moet ervoor zorgen dat de binnenvaart geen hinder ondervindt van de grote werken. Die werken moeten dan ook zorgen voor een betere passage van de binnenvaart, wat uiteindelijk een valabel alternatief kan zijn voor het wegverkeer," aldus Ben Weyts.Vlaamse havens verbinden met die van ParijsDe Leiewerken in Harelbeke, die deel uitmaken van de nieuwe Seine-Scheldeverbinding, moeten een vaarweg creëren tussen de industriële regio's van het Seinebekken en het Scheldebekken. Minister Weyts wil met de vernieuwing meer transport over het water zien. "90 procent van de bedrijven kan daar gebruik van maken om goederen te vervoeren. De vernieuwing zorgt ervoor dat de sluis 230 meter lang zal zijn, waardoor er schepen tot 4.500 ton kunnen varen. Dat zijn schepen van drie containers hoog."Voor de nieuwe brug, sluis en de stuw investeert Vlaanderen 130 miljoen euro. "Wij investeren in de realisatie van een droom: de Vlaamse havens verbinden met die van Parijs," klinkt Ben Weyts optimistisch.Weinig hinder voor omwonendenProjectingenieur Waterwegen en Zeekanaal Peter Van Besien helpt het project in goede banen leiden. "Alles zit op schema, we hebben natuurlijk een krappe timing, maar het gaat goed vooruit. De volgende stap is de afbraak van de twee stuwen die hier nog liggen. Die worden dan vervangen door een tijdelijke stuw." Voor de inwoners van Harelbeke zal er niet veel hinder zijn volgens Van Besien. "Enkel de Hoge Brug zorgt voor verkeershinder. Die is afgesloten sinds begin dit jaar, maar moet eind februari van volgend jaar terug in dienst zijn."De oude sluis blijft nog tot het voorjaar van 2016 in dienst. Daarna zal de aannemer de nieuwe sluis bouwen op de plek waar de oude sluis nu ligt.(Simon Bossuyt)