Oorspronkelijk zou de brug tegen begin september, of bij het begin van het schooljaar klaar zijn.
...