Tijdens de bouw van woningen zullen een kraan en bouwmaterialen op het openbaar domein staan waardoor er t...

Tijdens de bouw van woningen zullen een kraan en bouwmaterialen op het openbaar domein staan waardoor er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen moeten worden. Verkeer zal in die periode in één richting mogelijk zijn van de Kuurnsestraat naar de Stationsstraat. Wie van de Stationsstraat naar de Kuurnsestraat wil rijden, moet dat via de Dahliastraat en de Kuurnsestraat doen. Plaatselijk verkeer tussen de Dahliastraat en de werkzaamheden wordt wel toegelaten. Deze verkeerssituatie blijft van kracht tot uiterlijk 30 april. (IB)