"Op een maandagmorgen kwamen negen zware vrachtwagens voorbij", aldus directeur Luc Beyens. "Gemachtigde opzichter Patrick Vanbelle moest twee keer wegspringen. Vlak voor en na de lesuren moet het zwaar verkeer hier weg."
...

"Op een maandagmorgen kwamen negen zware vrachtwagens voorbij", aldus directeur Luc Beyens. "Gemachtigde opzichter Patrick Vanbelle moest twee keer wegspringen. Vlak voor en na de lesuren moet het zwaar verkeer hier weg."De schoolpoort bevindt zich op een halve kilometer van de Leiebrug. Er komen voor het woon-werkverkeer ook veel auto's met Franse nummerplaat voorbij. Ter hoogte van de schoolpoort is er een wegversmalling met een voorrangsregeling die vaak wordt genegeerd."De situatie is het gevaarlijkst tussen 8 en 8.15 uur en dan vooral op maandag en vrijdag", aldus Luc Beyens. "Die bewuste maandagmorgen reed hier een vrachtwagen half op het voetpad. Er kwam hier ook een zware landbouwtractor met banden tot manshoogte voorbij. Twee vrachtwagens moesten wat verderop naar Wervicq-Sud en werden door hun gps langs hier gestuurd. Vaak gaat het ook om buitenlandse chauffeurs. Echt waar, het was er die maandagmorgen gewoon over.""Ik wil geen drama zoals aan de schoolpoort in Zwevegem enkele weken geleden. Ik houd mijn hart vast. Het is hier aan de schoolpoort veel te smal. Op korte termijn vraag ik op eender welke manier een oplossing. Een mogelijkheid is politie aan de rotonde aan de Lege Kruise en een verbod voor het zwaar vervoer om vlak voor en na de lesuren de Magdalenastraat in te rijden.""In de buurt bevinden zich met Het Pardoen en Mater Amabilis ook twee woonzorgcentra en daar moeten leveringen gebeuren - wat ik natuurlijk kan begrijpen. Leveringen vanaf bijvoorbeeld 8.45 uur zouden een oplossing kunnen zijn, want dan zijn de lessen aan de gang."De achterkant van De Graankorrel bevindt zich langs de Sint-Jorisstraat en dat is al een paar jaar een schoolstraat. "De inkom vooraan sluiten en alle 450 leerlingen langs de Sint-Jorisstraat sturen is geen optie", oordeelt de directeur. "Ook niet voor de rijen na de lessen. De stad voorziet een structurele oplossing en de bevoegde schepen Bart Pynket doet zijn best. Hij is hier zelfs al eens met mij 's morgens komen staan."Schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) is alvast een ervaringsdeskundige, want hij woont wat verderop in de Magdalenastraat. "Ik begrijp de klacht van de directeur volledig", zegt de schepen. "Zijn opmerkingen zijn terecht. Er moet zo snel mogelijk iets aan gedaan worden. Het zwaar vervoer houdt alles op. We zijn een nieuw mobiliteitsplan aan het opmaken. We zaten hiervoor vorige week samen met een aantal experten. Tegen eind dit jaar is dat plan af, maar het is geen garantie dat er dan niks meer gebeurt in het verkeer.""Eventueel nemen we nu een tijdelijke maatregel om het zwaar vervoer te weren. Een mogelijke oplossing is eenrichtingsverkeer ter hoogte van De Graankorrel, ofwel er een fietsstraat van maken. Een verkeersbord garandeert de veiligheid niet. Er is ook een mentaliteitswijziging bij de leveranciers nodig. De directie van het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis zal in de mate van het mogelijke hun leveranciers vragen rekening te houden met de uren van de schoolstraat in de Sint-Jorisstraat."Ook de oppositiepartij CD&V mengt zich in de discussie. "De veiligheid rond de schoolomgevingen moet omhoog, daar is iedereen het over eens", zegt Tom Durnez (CD&V). "Maar het blijft duren voor er concrete voorstellen worden uitgewerkt. We horen steeds dat men ermee bezig is. Ondertussen wordt er veel geld uitgegeven aan studies en plannen over de mobiliteit, maar op het terrein beweegt er niets. Het verkeer neemt ondertussen aan verschillende schoolpoorten toe. In Geluwe is de drukte enorm in vergelijking met vorig schooljaar, vermits alle klassen na de sluiting van de gewezen jongensschool nu gecentraliseerd zijn in de Schoolstraat."De Sint-Jorisstraat is momenteel de enige schoolstraat. De Sint-Jorisstraat is autoluw tussen 8 uur en 8.30 uur en een halfuur na schooltijd. "Het was de bedoeling om dit uit te rollen aan de verschillende schoolpoorten maar er is nog niets zichtbaar op het terrein", geeft Tom Durnez aan. "We vragen enkele concrete acties om de veiligheid aan de schoolpoorten te verbeteren. Zoals politie aan de schoolpoort (die er nu wel is in Geluwe, de Hellestraat en Sint-Jorisstraat, red.) om de gemachtigde opzichter te versterken, tijdelijke proefopstellingen aan elke schoolpoort in de vorm van een schoolstraat en het weren van het zwaar verkeer in de straten waar er schoolpoorten zijn. CD&V steekt de hand uit en is bereid om mee te helpen zoeken naar oplossingen."Gewezen schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA) is genuanceerder in zijn bedenkingen. "Als men een kleine ingreep doet aan een verkeerssituatie, dan creëert men soms grote infarcten op andere plaatsen", reageert het raadslid. "Men moet beginnen met de vrachtwagens die er niet horen weg te houden. Nu wordt de Magdalenastraat gebruikt als sluipweg van en naar Frankrijk.""Er wordt in de wandelgangen gezegd dat de Magdalenastraat een eenrichtingsstraat zal worden, maar dat zal het probleem met het zwaar verkeer niet oplossen. Als men een eenrichtingsstraat maakt, heeft dat ook invloed op de snelheid en wordt de schoolomgeving in de Koestraat (waar zich het Sint-Jozefscollege bevindt, red.) overbelast. Ik ben geen voorstander van een volledig verbod op zwaar verkeer tijdens schooluren. Het is voor chauffeurs nu al een kluwen om in orde te blijven met de rust- en rijtijden en om hun ronde om te laden en te lossen af te werken.""Per school hebben we tijdens het overleg begin deze week wat afspraken gemaakt", aldus schepen Bart Pynket. "Deze zaken worden nu concreet gemaakt. Dit wordt tijdens een nieuw overleg op 9 oktober teruggekoppeld naar de scholen en dan vastgelegd. Ook de mobiliteitscommissie spreekt zich daar op de vergadering van 12 oktober nog over uit."(Erik De Block)