https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Studie naar heraanleg omgeving Cowboy Henk-rotonde start volgend jaar: “De werken zelf moeten zo snel mogelijk volgen”

Olaf Verhaeghe

In het voorjaar van 2022 start in opdracht van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Kortrijk een grondige studie naar de heraanleg van het stuk Oudenaardsesteenweg tussen de Q8-rotonde op de grens met Zwevegem en de Cowboy Henk-rotonde. De omgeving moet worden aangepast aan de verwachte verkeersdruk te kunnen slikken. Voor het stadsbestuur zit er haast achter het dossier: “De werken moeten zo snel mogelijk kunnen volgen”, klinkt het.

Het stuk Oudenaardsesteenweg tussen Cowboy Henk en de grens met Zwevegem staat al langer onder druk. Met nieuwe ontwikkelingen zoals de uitbreiding van het Evolis-park, De Pluim en de wijk Langwater is die verkeerslast op de omgeving er de jongste jaren niet minder op geworden. Al langer pleit het Kortrijkse stadsbestuur voor een aanpak, maar nu lijkt er effectief schot in de zaak te kunnen komen.

In het voorjaar van 2022 – volgend jaar dus – wordt in opdracht van de Stad Kortrijk en Wegen en Verkeer een studie uitgevoerd voor het ontwerp voor de gewestweg N8 en enkele omliggende gemeentewegen. Onder meer de aanleg van fietspaden, de toegang tot de carpoolparking en het herinrichten van de kruispunten en rotondes wordt onder de loep genomen. Maar ook de vernieuwing van de rioleringen en het ontwerp van een nieuwe verbindingsweg naar de wijken Langwater en Lange Munte wordt mee in rekening genomen.

Zo snel mogelijk

De studie moet daarnaast een timing voor de uitvoering van de werken opstellen. Een essentieel onderdeel, zo oppert het stadsbestuur. “Gezien de geplande en gewenste ontwikkelingen in de omgeving en de verwachte toename van de verkeersdruk is het onze wens om de werken zo snel mogelijk uit te voeren”, klinkt het. “Een snelle uitvoering is belangrijk want bij filevorming op de rotonde Cowboy Henk is er een terugslag op de E17, wat de verkeersveiligheid daar in gedrang brengt. Daarnaast belemmert de verzadiging van de N8 de vooruitgang in een aantal lopende ontwikkelingsdossiers in de omgeving.”

Een datum prikt Kortrijk nog niet, de heraanleg zal ten vroegste in de volgende bestuursperiode en dus na 2024 kunnen starten. De kosten voor de studie worden verdeeld over de stad en Vlaanderen. Wat de riolerings- en wegenwerken aan de gemeentewegen betreft, gaat het om een bedrag van net geen 150.000 euro.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten