Studie aan de gang over gevaarlijke situatie op rotonde aan oprit E40: “Zwaar verkeer straks omleiden”

Op de rotonde ter hoogte van de West- en Stationsstraat aan afrit 6 van de E40 komen fietsers in conflict met het gemotoriseerde verkeer. (foto Davy Coghe)
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

Uit een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Carmen Ryheul, gericht aan minister Lydia Peeters, blijkt dat er een onderzoek lopende is naar de veiligheid op de rotonde, ter hoogte van op- en afrit 6 Jabbeke. “Er is sprake van verwarring tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer”, klinkt het.

Sinds 2018 werkt Vlaanderen met een dynamische lijst van gevaarlijke punten in het verkeer. De lijst is gebaseerd op de meest recente ongevallencijfers en wordt jaarlijks geactualiseerd. Elk verkeerspunt waar er het afgelopen jaar minstens drie ongevallen zijn gebeurd, komen op die lijst terecht. Daarbij is ook de ernst van het ongeval van belang. Met de ernst en het aantal slachtoffers wordt een score berekend. Zo staat een lichtgewonde voor één punt, een zwaargewonde voor drie punten en een dodelijk slachtoffer voor vijf punten. Er moet een score zijn van minstens 15 punten om op de lijst te komen.

Op 1 december maakte Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, de lijst van 2022 bekend. Op die lijst staan 78 nieuwe punten op een totaal 300. 122 punten zouden al zijn aangepakt en voor 96 van de overige 178 komt er in de nabije toekomst een oplossing. 63 punten moeten nog onderzocht worden en 17 punten staan on hold. Voor de periode 2022-2023 wordt er 41 miljoen euro geïnvesteerd om de gevaarlijke punten aan te pakken.

Vooral voor fietsers is er een risico aan de rotonde

Op die lijst staat onder andere de rotonde ter hoogte van oprit 6 in Jabbeke. Wie dus de E40 op- of afrijdt moet langs de rotonde die grenst aan de Stationsstraat en de Weststraat.

Verwarring

“Een risico is er zeker en dan vooral voor de fietsers”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Er is sprake van verwarring: het gemotoriseerde verkeer heeft er in principe voorrang op de fietsers bij het in- en uitrijden van de Stationsstraat, terwijl ze geen voorrang hebben op fietsers die de Weststraat in- en uitrijden. Een wagen die van het afrittencomplex op de E40 komt en de eerste afslag rechts, richting Weststraat, wil nemen, riskeert al snel in conflict te komen met fietsers die op het fietspad rijden, indien de bestuurder ze niet tijdig opmerkt.

Ryheul stelde een schriftelijke vraag aan minister Peeters. “Er moet iets gebeuren op die rotonde en ik vraag me vooral af of er plannen zijn om het zwarte punt aan te pakken. De priorscore op de lijst van 2022 van de rotonde staat immers op 18.”

Uit het antwoord van de minister blijkt dat er opdracht gegeven werd aan een extern bureau om een zogenaamde quickwinscan uit te voeren voor de locatie. Het onderzoek is volgens de minister nog lopende. Nog volgens de minister dient er duidelijkheid te zijn over de nodige ingrepen vooraleer een verder inschatting gemaakt kan worden naar de nodige vergunning en raming toe. Van zodra er resultaten zijn van de scan zou de gemeente aangesproken worden.

Al jaren is er sprake van een nieuwe op- en afrit ter hoogte van de Okay en dat om zwaar verkeer uit het centrum van Jabbeke te weren. Dat betekent ook dat het op de rotonde een pak veiliger wordt voor fietsers. “We gaan het zwaar verkeer omleiden via een parallelle weg, zodat het niet meer door het centrum kan. Daarna pakken we de rotonde aan, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer”, verduidelijkt burgemeester Frank Casteleyn (CD&V).

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.