Met de oprichting van 15 vervoerregio's hebben de gemeenten van Vlaanderen een kader gekregen waarbinnen ze kunnen samenwerken aan de mobiliteitsuitdagingen in hun eigen regio. Koekelare maakt samen met nog 14 gemeenten deel uit van de Vervoerregio Westhoek. Deze regio fungeert als pilootzone waarin men als eerste een vervoersplan voor openbaar vervoer heeft uitgewerkt. De mobiliteitsvraag binnen deze regio organiseren is een belangrijke uitdaging do...

Met de oprichting van 15 vervoerregio's hebben de gemeenten van Vlaanderen een kader gekregen waarbinnen ze kunnen samenwerken aan de mobiliteitsuitdagingen in hun eigen regio. Koekelare maakt samen met nog 14 gemeenten deel uit van de Vervoerregio Westhoek. Deze regio fungeert als pilootzone waarin men als eerste een vervoersplan voor openbaar vervoer heeft uitgewerkt. De mobiliteitsvraag binnen deze regio organiseren is een belangrijke uitdaging door de dunne vervoersstromen in dit uitgestrekte landelijke gebied. Het eindrapport bevat een programma met maatregelen en projecten met het oog op een bereikbaarheid van de gehele regio waarbij men het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder wil bevorderen. De doelstelling is dat 50 procent van de verplaatsingen per wagen gebeurt en de andere 50 procent per fiets, te voet of met het openbaar vervoer.Maar om die doelstelling te behalen, moet er natuurlijk ook voldoende aanbod zijn aan openbaar vervoer. Ook in Koekelare klinkt de vraag naar extra Lijnbussen al enkele jaren luid. In 2015 diende het schepencollege nog een motie in bij de Vlaamse minister van mobiliteit om een betere busverbinding naar Oostende te bekomen. Het plan van Vervoerregio Westhoek werd ondertussen overgemaakt aan de Vlaamse regering. "Maar men zal pas aan de slag kunnen met ons mobiliteitsplan wanneer er een nieuwe Vlaamse regering is. Voorlopig is het dus nog afwachten", begint burgemeester Patrick Lansens.Buurgemeenten Ichtegem en Gistel behoren tot de vervoerregio Oostende. "Daar werkt men ook aan een plan. Wij, van de vervoerregio Westhoek, werkten als pilootzone als eerste een vervoersplan openbaar vervoer uit. Bedoeling is natuurlijk ook dat er een consensus is tussen de nabijgelegen vervoersregio's. Ondertussen heb ik de steun gevraagd en gekregen van burgemeester Jan Bekaert van Ichtegem", vervolgt de burgemeester. Als het vervoersplan openbaar vervoer goedgekeurd wordt, zullen er meer Lijnbussen rijden van en naar Koekelare. "Dan rijden er straks meer bussen van Koekelare naar Oostende, Brugge, Torhout en Diksmuide. Wij hebben ons huiswerk gemaakt, het is nu aan de Vlaamse regering om hiermee aan de slag te gaan. Maar eerst zal er dus een nieuwe regering moeten zijn", besluit Patrick Lansens.