Er zijn 21 werkdagen voorzien. Vanaf 26 mei starten de voorbereidende werken. Om de totale duurtijd te beperken worden de werken zowel overdag als 's nachts uitgevoerd en dit 7 dagen op 7. De werken zullen grote hinder veroorzaken.

De werken omvatten het vernieuwen van de toplaag en onderlagen in asfaltverharding en de fundering van de E403 in de richting van Kortrijk over de volledige breedte van de weg. In de middenberm worden nieuwe betonnen stootbanden geplaatst. De werfzone bevindt zich vlak na de verkeerswisselaar E40/E403 in Brugge tot vlak voor het op- en afrittencomplex nr. 11 in Ruddervoorde. Met behulp van doorsteken zal het verkeer richting Kortrijk op het wegvak richting Brugge gebracht worden. Hierdoor zal er in beide richtingen slechts 1 rijstrook ter beschikking zijn.

Voorbereidende werken starten maandag al

Vanaf 26 mei zal de aannemer de betonnen stootbanden die zullen dienen om de rijvakken van mekaar af te scheiden al klaar zetten in de middenberm. Hiervoor gebruikt de aannemer een mobiele werfsignalisatie waarbij de snelle rijstrook in de rijrichting van Brugge wordt ingenomen. Deze werken worden enkel buiten de spitsuren uitgevoerd waardoor de hinder beperkt blijft.

De eigenlijke werken starten op dinsdag 10 juni, de dag na pinkstermaandag vanaf 9 uur met het plaatsen van de betonnen stootbanden om de rijbanen van mekaar te scheiden. Tegen woensdagochtend 11 juni zal de werfsituatie van kracht zijn waarbij het verkeer richting Kortrijk met behulp van een doorsteek op de rijbaan richting Brugge wordt gebracht. Het verkeer moet vanaf dan in beide richtingen over 1 rijstrook. De werfzone blijft onveranderd tot het einde van de werken. Het Vlaams Verkeerscentrum voorspelt ernstige verkeershinder.

Afrit Ruddervoorde afgesloten

Afrit Ruddervoorde wordt in de rijrichting Kortrijk tijdens de volledige duur van de werken afgesloten voor alle verkeer. Wie vanuit Brugge naar Ruddervoorde wil, moet op de E403 afrit Torhout nemen en terugkeren richting Brugge om dan afrit Ruddervoorde te nemen. Wie vanuit Oostende komt (E40) kan op de verkeerswisselaar E40/E403 niet langer de bypass naar de E403 richting Kortrijk nemen maar moet de omleiding via de lussen van het klaverblad volgen.

Als de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werken tegen 30 juni afgerond zijn.

Volgende fase

Vanaf 2 september zal de volgende fase worden uitgevoerd waarbij het wegdek richting Brugge wordt vernieuwd, van voorbij het op- en afrittencomplex nr. 10 in Torhout tot aan de verkeerswisselaar E40-E403 in Brugge. In die fase wordt opnieuw gewerkt met een doorsteek waarbij het verkeer richting Brugge op de tegen dan reeds vernieuwde rijstroken richting Kortrijk wordt gebracht. In de rijrichting Kortrijk zullen er twee versmalde rijstroken ter beschikking zijn, in de rijrichting Brugge 1 versmalde rijstrook. In die fase zal zowel de op- als afrit Ruddervoorde in de rijrichting Brugge afgesloten zijn. Er zijn 30 werkdagen voorzien in die fase.

Er zijn 21 werkdagen voorzien. Vanaf 26 mei starten de voorbereidende werken. Om de totale duurtijd te beperken worden de werken zowel overdag als 's nachts uitgevoerd en dit 7 dagen op 7. De werken zullen grote hinder veroorzaken.De werken omvatten het vernieuwen van de toplaag en onderlagen in asfaltverharding en de fundering van de E403 in de richting van Kortrijk over de volledige breedte van de weg. In de middenberm worden nieuwe betonnen stootbanden geplaatst. De werfzone bevindt zich vlak na de verkeerswisselaar E40/E403 in Brugge tot vlak voor het op- en afrittencomplex nr. 11 in Ruddervoorde. Met behulp van doorsteken zal het verkeer richting Kortrijk op het wegvak richting Brugge gebracht worden. Hierdoor zal er in beide richtingen slechts 1 rijstrook ter beschikking zijn.Voorbereidende werken starten maandag alVanaf 26 mei zal de aannemer de betonnen stootbanden die zullen dienen om de rijvakken van mekaar af te scheiden al klaar zetten in de middenberm. Hiervoor gebruikt de aannemer een mobiele werfsignalisatie waarbij de snelle rijstrook in de rijrichting van Brugge wordt ingenomen. Deze werken worden enkel buiten de spitsuren uitgevoerd waardoor de hinder beperkt blijft.De eigenlijke werken starten op dinsdag 10 juni, de dag na pinkstermaandag vanaf 9 uur met het plaatsen van de betonnen stootbanden om de rijbanen van mekaar te scheiden. Tegen woensdagochtend 11 juni zal de werfsituatie van kracht zijn waarbij het verkeer richting Kortrijk met behulp van een doorsteek op de rijbaan richting Brugge wordt gebracht. Het verkeer moet vanaf dan in beide richtingen over 1 rijstrook. De werfzone blijft onveranderd tot het einde van de werken. Het Vlaams Verkeerscentrum voorspelt ernstige verkeershinder.Afrit Ruddervoorde afgeslotenAfrit Ruddervoorde wordt in de rijrichting Kortrijk tijdens de volledige duur van de werken afgesloten voor alle verkeer. Wie vanuit Brugge naar Ruddervoorde wil, moet op de E403 afrit Torhout nemen en terugkeren richting Brugge om dan afrit Ruddervoorde te nemen. Wie vanuit Oostende komt (E40) kan op de verkeerswisselaar E40/E403 niet langer de bypass naar de E403 richting Kortrijk nemen maar moet de omleiding via de lussen van het klaverblad volgen.Als de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werken tegen 30 juni afgerond zijn. Volgende faseVanaf 2 september zal de volgende fase worden uitgevoerd waarbij het wegdek richting Brugge wordt vernieuwd, van voorbij het op- en afrittencomplex nr. 10 in Torhout tot aan de verkeerswisselaar E40-E403 in Brugge. In die fase wordt opnieuw gewerkt met een doorsteek waarbij het verkeer richting Brugge op de tegen dan reeds vernieuwde rijstroken richting Kortrijk wordt gebracht. In de rijrichting Kortrijk zullen er twee versmalde rijstroken ter beschikking zijn, in de rijrichting Brugge 1 versmalde rijstrook. In die fase zal zowel de op- als afrit Ruddervoorde in de rijrichting Brugge afgesloten zijn. Er zijn 30 werkdagen voorzien in die fase.