Deze grootscheepse controleactie, op initiatief van de PZ Spoorkin, kadert binnen de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Door het bundelen van de krachten van de verschillende diensten kunnen verschillende fenomenen gelijktijdig aangepakt worden waaronder zwaar vervoer, mensenhandel, leefmilieu, verkeersveiligheid en openstaande penale boetes. Tijdens de gefaseerde actie zullen er op het piekmoment zo'n 50 tal mensen op het terrein aanwezig zijn.
...

Deze grootscheepse controleactie, op initiatief van de PZ Spoorkin, kadert binnen de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Door het bundelen van de krachten van de verschillende diensten kunnen verschillende fenomenen gelijktijdig aangepakt worden waaronder zwaar vervoer, mensenhandel, leefmilieu, verkeersveiligheid en openstaande penale boetes. Tijdens de gefaseerde actie zullen er op het piekmoment zo'n 50 tal mensen op het terrein aanwezig zijn.Veurne is, gezien de ligging langs de autosnelweg richting Frankrijk, met een op- en afrittencomplex op twee locaties, een knooppunt voor zwaar vervoer. Per dag passeren er tussen de 3000 en 5000 vrachtwagens over het grondgebied. "Door overlast van foutparkeerders, lawaaihinder en verkeersdrukte is er een maatschappelijk draagvlak voor een controleactie op zwaar vervoer" aldus commissaris Fonteyne.Hij vervolgt: "Naast zwaar vervoer is transmigratie een actueel thema dat veel mensen bezighoudt." De vluchtelingenstroom draait op volle toeren. West-Vlaanderen in het bijzonder werd en wordt geconfronteerd met transmigranten die via snelwegparkings en bedrijventerreinen trachten het beloofde land, Groot-Brittannië, te bereiken.Ook milieu is vandaag één van de prioriteiten en de handel in afval is big business geworden, ook al omdat de georganiseerde misdaad nu tevens zijn vinger in de pap heeft in deze materie. Die georganiseerde misdaad, "eco-maffia" genaamd, smokkelt alles wat duur is om legaal te verwerken: toxisch industrieel afval, aluminiumafval, solventen, afval uit de chemische industrie, giftig slib uit waterzuiveringsinstallaties, resten van de verbrandingsovens en ook huisvuil. Sommige bedrijven spelen handig in op de goedkopere alternatieve circuit onder het motto "als wij onze vuiligheid maar kwijt zijn". Daarom is het ontdekken van illegale afvaltransporten tijdens deze actie en het opstellen van een PV of Eco-document een belangrijke opstap in de strijd tegen de afvalstroom.Een ander aspect waar deze actie wil aan verhelpen is het gevoel van straffeloosheid. Dit is heel ontwrichtend voor ons handhavingssysteem. In oktober 2019 rapporteerde De Standaard nog dat twee op de drie boetes onbetaald blijven. Het zou de schatkist volgens het Rekenhof 300 miljoen euro kunnen opleveren. Tijdens de actie kunnen achterstallige boetes onmiddellijk worden geïnd door de Vlaamse Belastingsdienst.Een grote bezorgdheid van de burgemeesters en burgers van Veurne, Lo-Reninge en Alveringem is de verkeersveiligheid en in het bijzonder alcohol achter het stuur en overdreven snelheid. Alcohol is één van de grootste killers in het verkeer en bij de recente controleactie van de PZ Spoorkin op 8 november 2019 werd 7% van de gecontroleerde bestuurders betrapt op strafbare intoxicatie. Blijvende aandacht is hier dus zeker op zijn plaats. Gedurende de actie zal er tevens op diverse locaties worden geflitst, met de bedoeling om de flagrante overtreders te intercepteren en onmiddellijk te confronteren met hun rijgedrag. Zowel voor rijden onder invloed als voor overdreven snelheid willen we werken aan een mindset bij de bevolking waarbij men zicht niet langer afvraagt of er controle zal zijn, maar wel nadenkt over de gevolgen van het snel rijden of rijden onder invloed. De kans op een ongeval is immers groter dan de kans op een politiecontrole.CP Jorik DEBRUYNE, Directeur Beleid vat de resultaten samen: "De politie heeft 178 adem-samples afgenomen. Daarvan gaven er 63 aanleiding tot een ademtest, maar ze bleken allemaal negatief. Er werden wel 22 processen-verbaal (pv's) van waarschuwing uitgeschreven onder meer voor verzekering, keuring en brandblusapparaat die niet in orde waren. Er werden in totaal 5 onmiddellijke inningen (OI's) opgesteld, goed voor 7.480 euro voor ernstige inbreuken op de tachograaf (5.280 euro) en inbreuken met betrekking tot ladingzekering, uitzonderlijke vervoer en omdat de chauffeur niet de nodige documenten kon voorleggen. Van de 2068 op snelheid gecontroleerde voertuigen trapten 282 bestuurders te stevig het gaspedaal in (of 13,6%). Er werden ook 2 verdachte handelingen opgemerkt die verder onderzoek vragen.De douane inde in totaal 7.020 euro waaronder 3 openstaande penale boetes. Verder kregen een aantal bestuurders een boete voor het gebruik van rode gasolie en omdat ze niet de vereiste vrachtbrieven konden voorleggen. Eén voertuig met een openstaand saldo van penale boetes van net geen 5.000 euro waaraan niet onmiddellijk ter plaatse kon worden voldaan, werd getakeld.De Vlaamse Belastingdienst heeft met zijn ANPR-camera 1.772 voertuigen gescand. Daarvan werden in totaal 9 voertuigen staande gehouden en moest de bestuurder ter plaatse de achterstallige belastingen betalen, samen goed voor 4.413,10 euro. Daarnaast werden nog 4 pv's opgesteld inzake niet-aangifte van kilometerheffing. Eén voertuig werd getakeld waarvoor nog 4.227,38 euro verschuldigd was. Deze gezamenlijke actie leverde een aantal pv's op en een totaal van 18.833,49 euro. Als we daar de nog te innen bedragen van de takelingen bijtellen (9.199,21 euro) zal de totale opbrengst 28.032,70 euro bedragen."(JT/MVQ)