Deze grootscheepse controleactie, op initiatief van de PZ Spoorkin, kadert binnen de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Door het bundelen van de krachten van de verschillende diensten kunnen verschillende fenomenen gelijktijdig aangepakt worden waaronder zwaar vervoer, mensenhandel, leefmilieu, verkeersveiligheid en openstaande penale boetes. Tijdens de gefaseerde actie zullen er op het piekmoment zo'n 50 tal mensen op het terrein aanwezig zijn.
...