Eind februari werd beslist om een testfase in de Steenstraat te realiseren. Doordat de Steenstraat zowel over het grondgebied van Diksmuide als van Houthulst loopt, moesten beide burgemeesters en schepencolleges gelijkgestemd zijn. De testperiode werd nu verlengd tot 31 oktober.
...

Eind februari werd beslist om een testfase in de Steenstraat te realiseren. Doordat de Steenstraat zowel over het grondgebied van Diksmuide als van Houthulst loopt, moesten beide burgemeesters en schepencolleges gelijkgestemd zijn. De testperiode werd nu verlengd tot 31 oktober. In deze testfase werd de Steenstraat vanaf het kruispunt met de Jonkershovestraat tot aan het kruispunt met de Iepersteenweg in de richting van de Blankaart en op het kruispunt Steenstraat Sint Pietersstraat richting Klerken verboden richting voor alle bestuurders. Dit met uitzondering van fietsers, tweewielbromfietsen klasse A en speedpedelecs die in beide richtingen mogen rijden. Op de Steenstraat van de lepersteenweg tot en met de Jonkershovestraat in de richting van Jonkershovestraat en op de Steenstraat van de Sint-Pietersstraat tot en met de Jonkershovestraat in de richting van Jonkershovestraat is de maximaal toegelaten snelheid 50 km/uur. Tijdens de evaluatievergadering, voorgezeten door beide burgemeesters, werden de resultaten van de metingen voorgelegd. Destijds waren de meest gehoorde klachten de snelheid van het verkeer, het sluipverkeer en het zware verkeer in de straat. "In de Steenstraat werden in de testperiode 75 % minder voertuigen geteld, in de Jonkershovestraat waren dat er 20% meer en in de Woumenstraat 11% meer en de snelheden zijn gedaald. In de eenrichtingsstraat namen gemiddeld 57 auto's per dag de verkeerde richting", toonde mobiliteitsambtenaar Jorne Demarcke aan. "Terugkeren naar de oorspronkelijke situatie is uitgesloten", startte burgemeester van Houthulst Joris Hindryckx. "We hebben twee mogelijkheden. Ofwel bestendigen we de huidige situatie en blijft de enkele richting behouden, ofwel gaan we als alternatief de Steenstraat in dat stuk omvormen tot een fietsstraat. Dat houdt in dat fietsers er absolute voorrang hebben en dat dat de maximale snelheid 30 km/uur is. Voertuigen mogen de fietsers niet inhalen en de fietsers mogen de volle breedte van de weg gebruiken." Er werd voorgesteld om een testperiode met de fietsstraat te maken. "Hierbij is zes maand nodig als we met de gewenningsperiode rekening houden", aldus burgemeester van Diksmuide Lies Laridon. "Eind 2021 worden in de Iepersteenweg werken uitgevoerd. Dan kunnen we kijken hoe we de aansluiting met de Steenstraat veilig kunnen maken." Landbouwers die langs de Steenstraat wonen of er land hebben, klaagden dat de nieuwe situatie hen heel wat tijd door het omrijden deed verliezen. Eén iemand zei zelfs dat hij een omweg van 100 km moest maken, maar ook de andere inwoners zagen er tegenop om terug sluipverkeer in hun straat te krijgen. Ze klaagden de hoge snelheid aan en staan wat aarzelend tegenover het nieuwe alternatief, terwijl anderen dan weer enthousiast waren. De Dorpsraad van Woumen vatte het zo samen: "We zullen nooit voor iedereen goed kunnen doen, maar laten we dit alternatief proberen en binnen een aantal maanden terug samenkomen om te evalueren. Beide burgemeesters stelden dan ook voor dat de Steenstraat in een voorlopige testperiode fietsstraat wordt, om daarna de cijfers te evalueren. Valt het tegen, dan kunnen ze nog terugkeren naar het eenrichtingsverkeer. Zijn de cijfers daarentegen beter, dan kan men de fietsstraat definitief aanleggen." Binnen een aantal maanden weten we dus hoe de verkeerssituatie in de Steenstraat definitief zal worden georganiseerd. (ACK)