De werken omvatten de aanleg van een tweesporenpad in asfalt in de doorgaande straten tussen Lange Dreef en Bokstraat en Bisdonkstraat. Ter hoogte van Bisdo...

De werken omvatten de aanleg van een tweesporenpad in asfalt in de doorgaande straten tussen Lange Dreef en Bokstraat en Bisdonkstraat. Ter hoogte van Bisdonkstraat 2 wordt een tractorsluis voorzien. De wegen naar afzonderlijke woningen zoals Lange Dreef 4 en Bisdonkstraat 4 worden een tweesporenpad in steenslag. De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Als er een weg opgebroken wordt, vraagt de gemeente aan de bewoners hun huisafval te verzamelen aan het begin of het einde van de werfzone. De ophaaldiensten rijden immers niet over een tijdelijke werfweg of steenslagverharding. Afval buiten zetten gebeurt zoals altijd ten vroegste om 18 uur de dag voor de ophaling. De grote wegen- en rioleringswerken in de Bokstraat, Schrijversstraat en Eikstraat gebeuren pas in 2021. (JF)