Steenbrugge wacht bang de plannen voor twee nieuwe bruggen af

Zo zal straks de omgeving rond Steenbruggebrug eruit zien. Welke gronden onteigend moeten worden, zal pas volgende week duidelijk zijn. © gf
Stefan Vankerkhoven

De buurt rond de brug in Steenbrugge houdt zijn hart vast. De Vlaamse Waterweg organiseert komende woensdag een infomarkt over de vernieuwde plannen voor de twee nieuwe bruggen in Steenbrugge. De aanvraag om een omgevingsvergunning te bekomen, worden pas eind deze week ingediend. Zeker is dat een deel van het parochiaal centrum en AD Delhaize in de Baron Ruzettelaan onteigend moeten worden.

“Oef, mijn huis wordt niet onteigend. Ik kan hier blijven wonen”, glimlacht Marc Arryn (61) uit de Baron Ruzettelaan. Veertig jaar geleden kocht hij het verkrotte sterfhuis van Louise Lateur, de zus van Guido Gezelle en de moeder van Stijn Streuvels. Een plakkaat van het Davidsfonds op zijn gevel herinnert er nog aan.

“Toen al wist ik dat er vage plannen waren voor een nieuwe brug”, beweert hij. Hij neemt ons mee naar zijn tuin, die overspoeld is door de fikse regenbuien van de voorbije weken. “Er was geen afwatering voorzien in de Tragelweg. Hopelijk komt die er nu wel met de nieuwe brug. Zie je die vier krotwoningen, met gaten in de daken, daar? De bewoners zijn weggetrokken, omdat ze weten dat ze afgebroken zullen worden. Af en toe vinden krakers er onderdak.”

AD Delhaize

Zijn buurman, Koen Ornelis, zaakvoerder van de AD Delhaize, is minder gelukkig met de nog vage plannen van De Vlaamse Waterweg. Een deel van zijn onderneming ligt op het tracé. “Mijn ouders hebben de zaak gestart in 1967, gelukkig kan de winkel wel op dezelfde locatie blijven bestaan. Ik heb het dossier toevertrouwd aan een advocaat, die aan het bemiddelen is met de Vlaamse overheid. Er is nog geen duidelijkheid hoeveel oppervlakte grond er afgestaan moet worden en hoeveel schadevergoeding wij zullen krijgen.”

Ook Michel Vanderostyne, voorzitter van het plaatselijk parochiaal centrum, hekelt de onzekerheid. “Een deel van ons centrum wordt onteigend, maar hoeveel? Waar moeten de Steenbrugse verenigingen naartoe? Ontmoetingscentrum Rustenhove in de Wantestraat gaat blijkbaar dicht, de verenigingen die daar onderdak hadden, vragen nu al om bij ons te komen…”

Marc Arrein is opgelucht: zijn huis zal niet onteigend worden.
Marc Arrein is opgelucht: zijn huis zal niet onteigend worden. © Davy Coghe

In het parochiaal centrum hebben vele plaatselijke verenigingen hun vaste stek, waaronder OKRA, fanfare Sint-Cecilia, toneelkring Kunst Adelt, de KWB en de Brugse Big Band. Bovendien worden de faciliteiten van het vergaderzaaltje, met keuken, geregeld gebruikt door buurtcomités.

“Sinds 2019 zijn er gesprekken met De Vlaamse Waterweg, die de Gentse Vaart voor die hoge brug wil herleggen”, vervolgt Michel Vanderostyne. “De bocht zal rechtgetrokken worden. Het is positief dat er een hoge brug komt, daarvoor hebben we jarenlang geijverd.”

“Maar tot op heden hebben de onderhandelingen over de toekomst van het parochiaal centrum niks opgeleverd. Bij de vorige infovergadering, in oktober 2019, heeft het stadsbestuur vaag beloofd dat we op een andere stek terecht zouden kunnen. Maar waar naartoe weten we nog altijd niet. De tijd begint te dringen.”

Mooie folder

“Ondanks de mooie folder, die recent verspreid werd in de buurt, blijft het hele dossier één groot vraagteken. Moet het hele parochiaal centrum afgebroken worden? Of heeft de Vlaamse Waterweg slechts een deel van onze site nodig?” vraagt Michel Vanderostyne zich af, die er ons op wijst dat zijn vzw al sinds 1958 bestaat en zich inzet voor het lokale verenigingsleven.

De geplande onteigening treft ook de Stad Brugge zelf. De populaire Stedelijke Taal- en Nijverheidsleergangen (SNT), die al met lokalennood kampen, huren tijdelijk klaslokalen in het parochiaal centrum. “Het gaat dagelijks om honderd cursisten. Indien het centrum verdwijnt, moeten we een andere oplossing zoeken”, zucht onderwijsschepen Jasper Pillen. Met andere woorden: de lokalennood van het stedelijk onderwijs zal door de nieuwe brug groter worden.

Verhoogd wegdek

Buurtbewoner Architect Hein Verbeke van Groep III uit de Zeepziederijstraat in Assebroek, aan de overkant van het water, wil eerstdaags de plannen van de Vlaamse Waterweg bestuderen. Die zijn, in afwachting van het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning en de start van het verplichte openbaar onderzoek, nog niet te consulteren.

“Tot nu toe kijken wij op het water van de Gentse Vaart. Met de nieuwe brug zullen we zicht hebben op een verhoogd wegdek, dat rakelings langs ons kantoor scheert. Hoe hoog komt dat wegdek? Op die vraag hebben we op vorige informatievergaderingen nooit en antwoord gekregen.”

“Het zijn alleen de personeelsleden van ons kantoor en de studenten van ons studentenhuis die last zullen hebben van de verhoogde weg. Gelukkig is het nabijgelegen woonerf, met de acht woningen die ons kantoor realiseerden, anders georiënteerd. Ook voor enkele woningen in de Kortrijkstraat zal het zicht wennen zijn…”

Infomarkt op 25 januari

De Vlaamse Waterweg heeft een mooie folder bedeeld in de buurt. Daarop prijkt de timing van dit grote dossier: dit voorjaar wordt er nog een aannemer aangesteld, in de tweede helft van 2023 moeten de werken starten, maar pas ten vroegste vanaf de tweede helft van 2024 wordt de gewestweg N50 (Kortrijkstraat en Baron Ruzettelaan) onderbroken.

De plannen voorzien een hoge, vaste brug voor het autoverkeer en een vlakke, beweegbare fietsbrug, ter vervanging van de huidige, verouderde brug. Het kanaal Gent-Oostende zal een stukje opschuiven richting de Baron Ruzettelaan. Daardoor wordt een flauwere en veiligere kanaalbocht gecreëerd voor de scheepvaart. Waar de bocht nu ligt, komt er ruimte vrij voor een groene ontmoetingsplek.

Minnelijk akkoord?

Het openbaar onderzoek start volgende week met de infomarkt op woensdag 25 januari in het parochiaal centrum van Steenbrugge. “Er zijn grondinnames nodig voor het rechttrekken van de bocht van het kanaal. Die beperken zich niet tot een deel van het parochiaal centrum en de AD Delhaize. Het definitieve grondinnameplan is nog volop in de maak. Er zijn constructieve gesprekken bezig en de doelstelling blijft om tot een minnelijk akkoord te komen. De Vlaamse Waterweg wil tegen de zomer een voorlopig onteigeningsbesluit nemen”, aldus Dirk De fauw. (SVK/ON)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.