“Station is toegangspoort”

Helen Michel (Koken) : "Met kleine ingrepen kan men reizigers die in het station aankomen welkom heten." (Foto LVA)
Lieven Vancoillie

Helen Michel van de voedingszaak Koken slaat de nagel op de kop. “Het station is dé toegangspoort voor wie hier aankomt. Met enkele kleine investeringen kan men hen hier welkom heten. Men vergeet vaak dat mensen meer dan vroeger bewust voor openbaar vervoer kiezen.”

Dit artikel maakt deel uit van ons ‘Dossier Vervoersplan NMBS’.

Het was in 2007, tien jaar geleden: Kathleen Van Brempt, toenmalig SP.A-minister voor mobiliteit, kondigde een toelage van bijna 500.000 euro aan voor de vernieuwing van de stationsomgeving. Applaus op alle (politieke) banken, maar het duurde tot diep in 2011 vooraleer de goederenkoer van de NMBS aan de Blekerijstraat in een (grijze) parkeervlakte werd aangelegd. Van een nieuwe busstation is al lang geen sprake meer. Arme en grijze stationsbuurt.

Juiste kleur?

Hoewel de NMBS en Infrabel in heel wat andere (West-Vlaamse) steden in de stationsbuurt miljoenen euro’s pompte, bleef de stad Tielt op dat vlak in de barre vrieskou achter. Niet dat er geen grote studies of ontwikkelingsplannen werden gemaakt, maar als het om vastgelegde budgetten en ondertekende overeenkomsten ging, tekende niemand van de hogere overheid thuis. Nee, Tielt lag ver van Brussel. Of op de verkeerde spoorlijn. Meer nog: de politieke mandatarissen hadden in de hoofdstad duidelijk niet de juiste stem of politieke kleur om de ontwikkeling van de stationsomgeving in Tielt hoog op de budgettaire en politieke agenda te zetten.

Gelukkig zijn er wel private initiatieven om er wel te blijven voor gaan. We herinneren ons nog levendig hoe rond de eeuwwisseling de opstart en de bouw van de residentie Delvaux op het stationsplein de nodige stof deed opwaaien. Ere wie ere toekomt: Geert Van de Walle bouwde, Karel Vlaemynck verkocht de hele handel. Het was de start van een vernieuwde visie.

Nog vandaag: op de hoek van de Stationsberm en de Pieter Simonstraat komt de nieuwe residentie Valcke. De voorbije jaren investeerden ook handelszaken zoals ‘t Schrijverke, Koken en Terminus in het netter maken van de buurt. En uiteraard zijn er nog de plannen van vastgoedontwikkelaar Dumobil over, en ook aan het station.

Maar de overheid: oh ja, er wordt wel eens ballonnetje opgelaten over een nieuw stationsgebouw, een ondertunneling van de sporen, een nieuwe parking en busstation… Veel lucht en hoop in de ballon, maar concreet is er nog niks concreet. Laat staan dat er al een budget is. Ballons lopen vaak met een sisser af. Dromen zijn bedrog. CD&V-raadslid Hedwig Verdoodt hekelde in maart verleden jaar nog de (on)veiligheid van de stationsbuurt voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten.

In 2009 opende Helen Michel (36), de vorige voorzitter van JCI Tielt, de zaak Koken. Verse broodjes, soep, quiches, wraps… : je kan het er allemaal kopen. Bewust gezond. Veel groeten. “Deels bewust en deels omdat er pand leeg stond, kwamen Lotte Deman en ik hier terecht”, zegt Helen tussen het bedienen van twee klanten door. “Er is hier heel wat beweging en een gemengd publiek. Met onze zaak hebben we ons nog meer gericht op gezonde, gezonde, gezonde voeding.”

Helen Michiel heeft een duidelijke visie. “De voorbije jaren heeft men wel geïnvesteerd in infrastructuur voor de reiziger, de student, de pendelaar die vanuit het station vertrekt. Door de aanleg van extra parkings, door het voorzien van zones met beperkt parkeren. Er zijn nu of geen parkeerproblemen meer. Door het invoeren van die blauwe zone is er ook meer beweging, meer rotatie. Dat vind ik uitermate positief.”

Toch is niet alles positief. Of zijn er belangrijke punten en inzichten die voor verbetering vatbaar zijn. “Ik bekijk het allemaal positief. Waar ook in Tielt wordt geïnvesteerd, het is goed voor Tielt. Toch vind ik dat er mits kleine ingrepen meer kan worden gedaan voor de gebruikers van het openbaar vervoer die in Tielt aankomen. De loketten van het station zijn ‘s namiddags gesloten, de toiletten zijn niet open, waar staat info over Tielt, welke taxi’s kan men bellen… Af en toe komen mensen met die vragen naar mij. Ik antwoord hen graag, maar de stad zou hierop kunnen inspelen.”

Bewuste keuze

Volgens Helen Michel wordt vergeten dat ook het station een belangrijke toegangspoort tot de stad is. “Waarom zet men hier geen infoschermen, waar men alle info kan raadplegen. Dat zou een grote stap vooruit zijn. Waarom plaatst men in de buurt niet een mobiel toilet ? Dat vraagt niet al te veel investeringen, maar je toont op die manier als stad dat je ook gebruikers van openbaar vervoer welkom heet. Vergeet niet dat in tegenstelling met vroeger men nu bewust voor het openbaar vervoer kiest. Zij verdienen meer informatie en service.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.