Wie van Waregem naar Anzegem wil fietsen, heeft eigenlijk weinig keuze. Vanaf het centrum van Waregem moet je quasi meteen de gewestweg N382 nemen om de autosnelweg E17 over te steken en daarna verder te fietsen via de Grote Leiestraat.
...

Wie van Waregem naar Anzegem wil fietsen, heeft eigenlijk weinig keuze. Vanaf het centrum van Waregem moet je quasi meteen de gewestweg N382 nemen om de autosnelweg E17 over te steken en daarna verder te fietsen via de Grote Leiestraat. Aangenaam fietsen is het daar niet, en na de heraanleg van het op- en afrittencomplex voor de E17 wordt het ook onmogelijk om daar over te steken met de fiets. De komende jaren - de precieze timing is nog onduidelijk - wordt het complex namelijk omgebouwd tot een Diverging Diamond Interchange (DDI). Dat is een soort vlecht, waarbij het verkeer altijd aan de linkerkant rijdt en waardoor je minder verkeerslichten nodig hebt.Omdat fietsers uit den boze zijn op een Diverging Diamond Interchange, zijn alternatieve fietsroutes broodnodig. Enerzijds zal het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe fietsbrug over de E17 ontwerpen en laten aanleggen. Op die manier kan er een nieuwe fietsverbinding via de Kalkhoevestraat en de Keizerstraat gerealiseerd worden. Dinsdag zal de Waregemse gemeenteraad overigens een gloednieuw mobiliteitsplan goedkeuren, dat de weg plaveit om deze route mogelijk te maken.De andere alternatieve fietsroute loopt via de industriezone Waregem-Zuid. "Het nieuwe fietspad zal dwars door de velden lopen en aansluiten op een belangrijke en bestaande verbinding", legt schepen van Mobiliteit en Verkeer Philip Himpe (CD&V) uit. "Vanaf het station kan je langs de oude spoorwegbedding op een veilige manier, via wijk De Biest, het bedrijvenpark bereiken. Nu loopt het fietspad dood aan de centrale rotonde van de industriezone, maar vanaf daar gaan we de route doortrekken", klinkt het. Het nieuwe pad zal gedeeltelijk langs de Maalbeek lopen en dan via waterzuiveringscentrale richting Walskerke in Anzegem kronkelen.Hoewel de omgevingsvergunning voor het fietspad rond is, moeten er nog enkele concrete stappen gezet worden. Zowel de provincieraad als de Anzegemse en Waregemse gemeenteraad moeten de plannen bijvoorbeeld nog goedkeuren. Schepen Himpe verwacht dat de werken in het voorjaar van 2021 kunnen aanvangen. "Deze verbinding wordt absoluut een meerwaarde. In eerste instantie voor scholieren, maar ook voor mensen die in de industriezone werken", besluit hij. (PNW)