Stadsbestuur Oudenburg neemt eigen vervoersinitiatief voor deelgemeenten: “Hoe geraken we hier nog weg?”

Het extra Café Parlé, dat was opgezet om een oplossing te zoeken voor het wegvallen buslijn 22, lokte heel wat geïnteresseerden. © Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht Medewerker KW

Het stadsbestuur van Oudenburg trekt 100.000 euro uit om de mobiliteit van de senioren te verzekeren. Dat is gezegd tijdens een extra Café Parlé in Ettelgem om een oplossing te zoeken voor het wegvallen van lijn 22, die sinds december 2017 Westkerke, Roksem en Ettelgem verbindt met Oudenburg en Oostende. Deze lijn, die door de stad betaald werd – zo’n 45.000 euro per jaar – wordt afgeschaft.

Op 1 januari 2024 treedt een nieuw vervoersplan van De Lijn in werking. Er worden lijnen afgeschaft en enkele krijgen een andere route. Voor Oudenburg en deelgemeenten betekent dit dat lijn 22 wegvalt, waardoor Roksem en Ettelgem geen rechtstreekse verbinding meer zullen hebben met Oudenburg. En dat baart vooral de inwoners van Ettelgem grote zorgen, zeker naar woon-werk- en woon-schoolverkeer toe.

Langs gewestwegen

Het stadsbestuur riep daarom de inwoners van deelgemeente Ettelgem samen. Een 70-tal van hen ging op de uitnodiging in om samen naar een oplossing te zoeken voor het vervoerprobleem dat zich vanaf 2024 zal stellen. Vooreerst maakte burgemeester Anthony Dumarey de rekening van wat lijn 22 tot nu aan de stad gekost heeft: 269.994,72 euro. “Er zijn van maandag tot vrijdag 16 ritten per dag, op zaterdag 13 ritten en op zon- en feestdagen 12 ritten. Volgens de cijfers van De Lijn wordt van deze busverbinding maar heel beperkt gebruik gemaakt.”

In het nieuwe vervoersplan zal De Lijn inzetten op frequentere en snellere verbindingen. Voor Oudenburg wordt dat lijn 30 die Oostende met Brugge zal verbinden, wel nog Oudenburg, Roksem en Westkerke zal aandoen, maar Ettelgem niet meer. Lijn 30 zal om de 30 minuten het traject Oostende-Brugge en Brugge-Oostende doen en dus voornamelijk langs gewestwegen rijden. Voor het schoolvervoer, de functionele lijnen, wordt dat de lijn 312 die wel nog in Ettelgem zal stoppen. Maar daarvoor zijn er slechts een beperkt aantal ritten, aangepast aan de school- en werktijden.

Bus voor Ettelgem

Al op 13 december 2022 lichtte de stad de plannen van De Lijn toe. Daaruit kwam de bezorgdheid al duidelijk naar voren. Ondertussen zocht het stadsbestuur samen met De Lijn naar een oplossing voor Ettelgem. “We doen hiervoor een budgettaire inspanning van 90.000 euro, dus vanaf 2024 een verdubbeling van het huidige budget”, aldus de burgemeester. “We hebben met De Lijn bekeken of het inzetten van een minibus haalbaar is, maar daarvoor bleek al vlug dat ons budget ontoereikend was. Om dagelijks enkele ritten te voorzien zou dat de stad jaarlijks 197.638,63 euro kosten. We hebben dan geïnformeerd bij een private partner, maar ook die oplossing bleek niet haalbaar.”

“We hopen oprecht dat het alternatief met eigen vervoer een succes wordt” – burgemeester Anthony Dumarey

“We stellen jullie dan een ander alternatief voor: we zouden met het busje van het woon-zorgcentrum en lokaal dienstencentrum een interne lus met dagelijks 14 ritten, met meerdere stopplaatsen in alle deelgemeenten, organiseren en hiervoor twee halftijdse professionele chauffeurs aanwerven, eventueel aangevuld met vrijwilligers. Om de mobiliteit van onze senioren te verzekeren gaan we drie halve dagen per week een extra busje huren. Na berekening van alle kosten zou dit de stad een kleine 100.000 euro per jaar kosten. Na overleg met het schepencollege hebben we besloten dat we ons budget met nog 10.000 euro willen optrekken om zo aan de 100.000 euro te komen”, stelde de burgemeester voor.

Eerst evalueren

Het was dan aan de aanwezigen om hun bezorgdheden te uiten. Bij de jonge Ettelgemnaren hoorden we ongenoegen over het wegvallen van de nachtbus naar Ettelgem. “Hoe moeten wij hier nog weg geraken als we willen uitgaan? We zullen al verplicht zijn om met de fiets naar Oudenburg te rijden en ’s nachts van daar terug naar huis.”

Een mama uitte ook haar ongenoegen over het feit dat er vanaf 2024 geen rechtstreekse verbinding meer zal zijn met de sociale tewerkstelling De Oesterbank.

Ook vroeg iemand zich af of het niet interessanter zou zijn om een extra busje aan te kopen in plaats van te huren. “In vier jaar betaal je 100.000 euro aan huur. Zelf kopen kan voor dit bedrag.” Waarop de burgemeester zei dit voorstel zeker mee te nemen. “We zullen na een jaar evalueren en hopen oprecht dat het alternatief met eigen vervoer een succes wordt. Dan wordt zeker budget voorzien om een tweede busje aan te kopen.”

Uiteindelijk werd beslist om het alternatief met een eigen busje in 2024 in voege te laten treden en na een jaar te evalueren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier